Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

30. SKUPOVA PLZEŇ (15.-19.6.2014)

SKUPOVA PLZEŇ je nejstarší profesionální divadelní festival v České republice (respektive v Československu). Poprvé se uskutečnila v r. 1967 jako slavnostní akce k dvojímu výročí Josefa Skupy. Od r. 1970 se stala soutěžní bilanční přehlídkou českého profesionálního loutkářství, která se do r. 1978 konala každoročně, poté se změnila na bienále. Po r. 1990 se jí kromě statutárních divadel zúčastňují také soukromé skupiny a jednotlivci. Hlavní program je vždy doplněn reprezentativním vzorkem zahraniční produkce (4-5 představení). Tradičně zde dostává prostor nastupující loutkářská generace z vysokých divadelních škol, jíž případný úspěch na prestižním festivalu usnadňuje následný vstup do praxe. Soutěžní inscenace posuzuje domácí či mezinárodní odborná porota, která uděluje individuální ceny. Divadlo ALFA je v posledních 20 letech získává téměř pravidelně. K výraznému posunu došlo v r. 2010, kdy 28. SP byla koncipována nejen jako soutěžní přehlídka vybraných inscenací českých divadel, ale také jako prezentace českého loutkového divadla pro zahraniční hosty s cílem podpořit export českého loutkářství do světa. (Připomeňme v této souvislosti, že Divadlo ALFA je jedním z nejúspěšnějších reprezentantů českého loutkářství ve světě, např. jeho inscenace „Tří mušketýrů“ byla uvedena ve 20 zemích – v řadě z nich opakovaně – a získala  27 domácích i zahraničních ocenění.) Program festivalu se rovněž pokoušel zmapovat stav, v němž se nachází loutkové divadlo zemí V4 a EU 20 let „poté“. Vzhledem k vývoji našeho divadelního druhu a povaze části nabízených inscenací byla charakteristika přehlídky poprvé oficiálně doplněna  o slovo „alternativní“. SP bude tedy nadále Festivalem českého profesionálního loutkového a alternativního divadla, na němž by měly být jako vždy prezentovány nejzdařilejší inscenace, jež v této oblasti vznikly za poslední 2-3 roky. Pro vývoj oboru je samozřejmě velmi cenná i následná reflexe v odborném i denním tisku.

Nadcházející 30. ročník SP je plánován na dny 15.- 19. června 2014. Všechny výše zmíněné inovace zůstanou zachovány. Dramaturgické zaměření na vyšší věkové stupně, mládež a dospělé rovněž zůstane nezměněno. Dnes ještě samozřejmě nelze hovořit o konkrétních titulech, mnohé z nich  dosud ani neměly premiéru (je naší snahou představit i nejčerstvější novinky), ale ze zkušenosti víme, že časoprostorové dispozice umožňují uvést cca 20-25 inscenací (celkem cca 30-35 představení) nejen v Plzni, ale i v regionu. Budeme  se rovněž snažit prostřednictvím pouličních představení expandovat do městského centra. Samozřejmostí jsou rovněž 2-3 výstavy, z nichž jedna je vždy věnována významné osobnosti české scénografie. Uvažujeme i o odborném sympoziu ke 100. výročí existence českého odborného loutkářského časopisu, což je světová rarita! Pravidelně zařazujeme i další doplňkové programy (koncerty, projekce, workshopy apod.). 30. SP by měla být jedním z důstojných stupňů, jež vedou k r. 2015, kdy se  Plzeň stane Hlavním evropským městem kultury.


 

POROTA 30. SKUPOVY PLZNĚ

Předseda: Dr. MAREK WASZKIEL polský loutkářský historik, teoretik a pedagog, ředitel Teatru MARCINEK v Poznani

Členové:

Mgr.ZDENĚK ALEŠ TICHÝ, dramaturg ČT, pedagog DAMU, kritik a publicista, Praha

VLADIMÍR HULEC, divadelní kritik a publicista, šéfredaktor časopisu Taneční zóna, redaktor Divadelních novin, Praha

PETR VODIČKA, režisér, herec, autor, Praha

JIŘÍ VYŠOHLÍD, herec, hudební skladatel a muzikant, dlouholetý člen Divadla DRAK v Hradci Králové

 

Program jubilejní 30. SKUPOVY PLZNĚ najdete na webové adrese: http://www.divadloalfa.cz/skupova-plzen/index.php/program