Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

České středisko UNIMA

International Puppetteers Union
Union International de la Marionnette
Mezinárodní loutkářská unie

byla založena v roce 1929 v Praze v Říši loutek. Československé středisko bylo jejím členem od počátku. R. 1993 po vzniku samostatné České republiky bylo založeno České středisko se sídlem v Divadelním ústavu.
Posláním organizace je podporovat rozvoj loutkářského umění uskutečňováním kontaktů a výměnných setkání loutkářů všech zemí a kontinentů. Propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy, udržovat tradice loutkového divadla. Pro naplnění těchto cílů organizuje UNIMA od svého založení kongresy, konference, semináře, festivaly, výstavy a soutěže, organizuje a umožňuje studijní pobyty a stáže.
České středisko pomáhá organizovat festivaly Přelet nad loutkářským hnízdem a vydávat časopis Loutkář.
Vrcholným orgánem UNIMA je Kongres /koná se jednou za 4 roky/, který tvoří Rada a všichni členové UNIMA přítomní na kongresu. Hlasovací právo na kongresu mají pouze radové. Radu tvoří radové /před kongresem demokraticky zvolení v jednotlivých členských zemích/ a dále akreditovaní reprezentanti a deset na kongresu dodatečně zvolených radů. Rada se schází jednou za dva roky, z toho jedenkrát mezi kongresy. Rady Českého střediska UNIMA v současnosti jsou: Nina Malíková, Stanislav Doubrava a Jan Kostroun.
Činnost UNIMA mezi kongresy řídí výkonný výbor, prezident a generální sekretář. Prezident je tudíž zároveň prezidentem Rady. Generální sekretář odpovídá za mezinárodní kontakty a informace, za organizaci práce výkonného výboru a za finance. Ve Výkonném výboru UNIMA roky pracovala Nina Malíková, předsedkyně českého centra. Na Kongresu UNIMA v Magdeburgu v roce 2000 byl do výkonného výboru zvolen Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec.
Svou činnost UNIMA rozvíjí v těchto odborných komisích: vzdělávání a výchova loutkářů, vědeckého výzkumu, publikační, statutární, kontinentální, kulturní výměny, mezinárodních festivalů, loutka ve výchově, amatérů. Stanislav Doubrava byl na Kongresu UNIMA 2000 v Magdeburgu zvolen předsedou komise mezinárodních festivalů.
Předsednictvo českého střediska od Valné hromady 5.11.2017 pracuje v následujícím složení:
Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jan Dvořák, Jakub Hora, Simona Chalupová, Klára Konopásková, Kateřina Lešková-Dolenská, Nina Malíková (předsedkyně), ing. Jan Novák, Lenka Šaldová.
Sídlo Českého střediska UNIMA je v Divadelním ústavu /Praha 1, Celetná 17, tel.: 224809189, FAX: 224809226, e-mail: alena.kulhankova@divadlo.cz.