Ničivé povodně 2002

Tato stránka obsahuje

Velká voda v České republice se letos v létě podepsala nejen na lidech, ale i na faktické existenci řady kulturních institucí. Jen nějakým zázrakem loutková divadla ( s výjimkou Říše loutek) nerozšířila počet "divadel pod vodou". V plzeňské Alfě např. chyběl ke katastrofě rozhodující metr vodní hladiny. Ve zmíněné Říši loutek došlo ke zničení dekorací, jeviště a značné části technického vybavení. Nutná je zde sanace šaten a vestibulu. Postiženy však byly a jsou archivy - a to nejen léta pečlivě budovaný a z historického hlediska ojedinělý archiv a knihovna Říše loutek, těžké ztráty má i knihovna DAMU a pražská Městská knihovna.

Těžce postižen byl, bohužel, také depozitář Národního muzea v Terezíně, kde byly uskladněny opony, loutky, kostýmy loutek a loutkářský flašinet českých lidových loutkářů (Kopecká, Dubský), dekorace umělecké scény divadélka Říše loutek z 30.let (Sucharda, Bouda, Suchardová-Brichová) a loutky 50. - 70- let Ústředního loutkového divadla (Malík, Cynibulk, Havlík). Povodní zde bylo zasaženo celkem 333 předmětů, část jich byla nenávratně zničena (vzhledem k použitým materiálům: dřevo, nepálená hlína, sádra, papír, textil, papírmaché, klih a škrob). Restaurovat se bude moci pouze 9 opon, 4 loutky, sada kostýmů loutek A.Kopecké a flašinet lidového loutkáře, 41 dekorací Říše loutek a 23 loutek Ústředního loutkového divadla z klíčových inscenací 50. a 60.let.

Středisko UNIMA ihned o ničivých povodních informovalo Generální sekretariát UNIMA a všechna členská střediska UNIMA a iniciovalo možnosti mezinárodní pomoci, jejíž nabídky nebo slova soucítění a povzbuzení přišla z Polska, Itálie, Chorvatska, Kanady,USA i Velké Británie.

Pokud máte nápady či možnosti jak finančně, materiálně nebo odborně pomoci postiženým, kontaktujte přímo Říši loutek (Vladimír Novák, předseda Umělecké scény Říše loutek tel. 603 702007 nebo ing. Jan Novák, umělecký vedoucí souboru tel. 603 560236, účet pro obnovu Říše loutek o Československé obchodní banky, a. s. pod číslem 12141214/0300), Národní muzeum (spráce loutktářské sbírky Mgr. Jan Kostroun) nebo AURA-PONT, divadelní a literární agentura, spol. s r. o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, tel. 25155 4938, 25155 3992, fax: 25155 0207, e-mail: zaplavy@aura-pont.cz, www.divadlo.cz/zaplavy, která ve spolupráci s Nadací Alfréda Radoka, Asociací profesionálních divadel ČR a Divadelním ústavem vyhlásila k tomuto účelu podle zákona 117/2001 Sb. veřejnou sbírku (číslo konta: 179201477/0300).

Fotografie