Výbor Českého střediska UNIMA

 

(zvolený Valnou hromadou UNIMA dne 5.11.2017)

Nina MALÍKOVÁ
/předsedkyně/, publicistka, pedagog

Jaroslav BLECHA
vedoucí divadelních sbírek Moravského muzea Brno

Stanislav DOUBRAVA
ředitel Naivního divadla Liberec, předseda Sdružení profesionálních loutkářů

Michal DRTINA                                                                                                                                                             odborný pracovník pro loutkářství  Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) - ARTAMA, Přelet nad loutkářským hnízdem

Jan DVOŘÁK
nakladatel a vydavatel odborné divadelní literatury

Jakub HORA
ředitel Divadla ALFA Plzeň, ředitel festivalu Skupova Plzeň

Simona CHALUPOVÁ
ředitelka Muzea loutkářských kultur Chrudim

Klára KONOPÁSKOVÁ
produkční Přeletu nad loutkářským hnízdem

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ
šéfredaktorka časopisu Loutkář 

Jan  NOVÁK
člen předsednictva a archivář Říše loutek, Praha

Lenka ŠALDOVÁ
odborný pracovník pro loutkářství  Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) - ARTAMA

 

                                                                                                                       
 

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ