CZ

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Puppet festivals

 
Skupova Plzeň
(bienále – 2002)
Divadlo Alfa
Rokycanská 7, 312 01 Plzeň
tel.: (019) 747 81 23
e-mail: alfa@pm.cesnet.cz
 
Festival Mateřinka
(biennále – 2001)
Naivní divadlo Liberec
Moskevská 18/32, 460 31 Liberec
tel.: (048) 525 36 77
e-mail: naive.theatre@oasanet.cz
http://www.oasanet.cz/naive.theatre
Ředitel: Stanislav Doubrava
 
Loutkářská Chrudim / Puppetry Chrudim
(amatérská přehlídka)
ARTAMA
Křesomyslova 7, 140 16 Praha 4
tel.: (02) 6121 5682
e-mail: artama@volny.cz
Spojení: Iveta Dřízhalová
 
Přelet nad loutkářským hnízdem
Celetná 17, 110 00 Praha 1
tel. + fax: (02) 232 60 28
e-mail: loutkar@divadlo.cz
http://www.divadlo.cz/prelet
Spojení: Kateřina Čejková
 
Festival Mozart Open
Žatecká 1, 110 00 Praha 1
tel.: (02)2481 9322
e-mail: festival@mozart.cz
http://www.mozart.cz
Ředitel: doc. PhDr. Jan Dvořák
 
Spectaculo interesse Ostrava
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel: + 420 596 114 884
e-mail: info@dlo-ostrava.cz
http://www.dlo-ostrava.cz
Bienále (od r. 1995)
 
Festival Radosti
Loutkove divadlo Radost, Cejl 29, 602 00 Brno
Tel: 5-4532 1273 Fax: 5-4521 0336
Každoročně, listopad
 
Světový festival loutkového divadla pro děti
Mezinárodní institut loutkářského umění, Karlova 12, 110 00 Praha 1
Tel: 2-2222 1697 Fax: 2-2222 0928
http://www.puppetart.com
E-Mail: puppet.art@pha.inecnet.cz
Každoročně, červen
 
Příjemné setkání
Studio Dell´Arte, Pražská 1258, 370 01 České Budějovice
Tel.: 38-25829 Fax: 38-25829
Každoročně, květen