Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Oslavy 90. výročí založení UNIMA

Oslavy 90. výročí založení UNIMA budou v průběhu roku probíhat v řadě zemí, začnou v České republice v červnu a zakončeny budou na podzim v Charleville-Mezieres, místě generálního sekretariátu UNIMA.

V roce 2019 si UNIMA (Mezinárodní unie loutkářů) připomíná 90. výročí založení této nejstarší mezinárodní nevládní organizace založené v roce 1929 v Praze. UNIMA od počátku své existence naplňuje a ctí cíle UNESCO, jimiž jsou vzájemné porozumění, mír a ochrana a podpora rozmanitosti kulturních projevů nezávisle na věku, genderu, vyznání nebo národnosti. UNIMA působí na národní i mezinárodní úrovni v oblastech uměleckého školství, mezinárodní spolupráce a vzdělávání mládeže. Svou činnost rozvíjí na 5 kontinentech prostřednictvím mnoha komisí (např. komise pro komunikaci a styk s veřejností, komise pro vzdělání, vývoj a terapii, komise mezinárodních festivalů, komise publikační, komise statutární, komise  pro odbornou přípravu aj.). České (původně československé) středisko UNIMA patřilo k zakládajícím členům této organizace, která má dnes zastoupení mezi jednotlivci, soubory, muzei a divadly  ve 101 zemích světa.

Institut umění – Divadelní ústav/České středisko UNIMA ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur s podporou Národního muzea, NIPOS – ARTAMA,  Říše loutek, Českých center, Národního divadla marionet a MK ČR připravil bohatý program oslav, který zahrnuje výstavu UNI…CO? UNIMA! 90 let, 101 zemí, 1 vášeň, mezinárodní konferenci Význam UNIMA v 20. století a vize pro 21. století , besedy, prezentace, slavnostní vzpomínkový večer v Říši loutek, návštěvu divadelních představení aj.  Akce se koná za s finančním přispění MK ČR a hl. m. Prahy a pod záštitou České kanceláře pro UNESCO

K účasti na oslavách založení UNIMA bylo pozváno množství zahraničních hostů (nejvyšší představitelé organizace,  mluvčí na konferenci, loutkářští odborníci, čestní hosté z řad zasloužilých bývalých představitelů UNIMA).