Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Přehled loutkářských sbírek v České republice

Loutkářské sbírky jsou – díky mimořádnému postavení, které loutkové divadlo zaujímalo v celé české kulturní historii – zastoupeny v řadě regionálních muzeí. Nejucelenější sbírky mohou badatelé i laická veřejnost najít především na těchto místech:


Národní muzeum

Divadelní oddělení, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
tel.: (02) 2449 7313
Kontakt:  Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.

Sbírky Národního muzea v Praze jsou vedle sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi nejvýznamnější v České republice. První loutky se do divadelního oddělení Národního muzea dostaly v roce 1929, ale teprve od roku 1968 se může hovořit o plánovitém shromažďování, odborném zpracovávání, konzervaci a restauraci těchto památek.


Muzeum loutkářských kultur
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
tel.: 00420/455/620 310
tel. + fax: 00420/455/620 650
e-mail: puppets@cps.cz
http://www.puppets.cz
Kontakt:  Mgr. Simona Chalupová

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bylo otevřeno v roce 1972 v nádherném renesančním domě zvaném Mydlářovský. Dal jej postavit chrudimský měšťan Matěj Mydlář v letech 1573-1577 a jeho syn Daniel pak ještě přistavěl věžičku ve tvaru minaretu. Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904-1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele. Pomohl také zorganizovat, aby jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA darovala muzeu loutky ze svých zemí. Za první čtvrtstoletí existence muzea se pak tyto sbírky značně rozrostly a jsou stále doplňovány. Dnes vlastní muzeum přibližně 6.000 loutek a celkem kolem 60.000 dalších sbírkových předmětů (scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, rukopisy a další archiválie, publikace….).


Moravské zemské muzeum

Oddělení dějin divadla, Kapucínské náměstí 8, 659 37 Brno
tel.: (05) 423221205, fax (05) 42212792
e-mail: blecha@phil.muni.cz
Kontakt: dr. Jaroslav Blecha

Historie kočovných marionetářů, spolkových divadel (především firmy Münzberg, Modrý-Žanda a Jeka) a současnost profesionálního divadla na Moravě.


Náprstkovo muzeum

Betlémské náměstí 1, Praha 1
tel.: (02) 22 22 14 16, fax: 22 22 14 18
http://www.aconet.cz/npm