Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Umělecké školy

Vysoké umělecké školy

Akademie múzických umění /AMU/
http://www.amu.cz

DAMU
Katedra alternativního a loutkového divadla KALD
Studium vychází na jedné straně z mnohaleté pedagogické zkušenosti loutkářsky orientované školy, na straně druhé se opírá o tendence, které mají své kořeny v divadelní avantgardě a v hnutí otevřeného divadla. Programy bakalářského a magisterského studia herectví, režie a dramaturgie předpokládají studium obecných zákonitostí divadelní tvorby s důrazem na specificky interdisciplinární komponenty loutkového divadla včetně jejich přesahů a zpětných vazeb na divadelní umění. Studium scénografie na KALD je soustředěno na výchovu výtvarníků alternativních forem divadla s prioritou výtvarné metafory, včetně divadla loutkového.

Vedoucí katedry: prof. Josef Krofta, +420 2 21111038, fax +420 2 21111028
Sekretariát katedry: Jitka Nohová, * nohova@d.amu.cz, ( +420 2 21111039, fax +420 2 21111028

FAMU
Katedra animované tvorby
Výuka na katedře animované tvorby, podobně jako na ostatních katedrách FAMU, vychází ze základního estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. V závislosti na studijní systém FAMU i na celosvětové zvyklosti je výuka rozdělena do dvou stupňů: bakalářského (6 semestrů) a magisterského (4 semestry). Výukový systém katedry animované tvorby je postaven na principu volitelnosti jak po stránce odborné, tak teoretické. V rámci kreditového systému si může současně student profilovat studium teoretických předmětů podle svojí vlastní orientace. Odborná výuka vychází z předpokladu, že animace je základní a nejdůležitější disciplinou animovaného filmu, přičemž nezáleží na tom, je-li vytvářena ručně nebo synteticky. Proto je na ni kladen maximální důraz jak při výuce, tak v jednotlivých cvičeních. Každý rok vytváří student 1-2 praktická cvičení, při jejichž tvorbě má dostatečný prostor k vyjádření vlastní individuality. Tato cvičení tvoří klauzurní soubor, hodnocený klauzurní komisí, jehož kladné hodnocení je nutnou a nezbytnou podmínkou postupu do dalšího ročníku.

vedoucí katedry: Doc. Jiří Kubíček
tajemnice katedry: Jiřina Balvínová, Telefon a Fax: (+420-2) 24 22 13 43, E-mail: animace@famu.cz; balvinova@seznam.cz

Střední umělecké školy

Střední umělecko-průmyslová škola
Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3
tel.: (02) 627 64 00
(oddělení hraček a řezby)
 
Mezinárodní institut loutkářského umění
Muzeum loutkářské kultury
Karlova 12, 110 00 Praha 1
tel.: (02) 2222 0913, FAX: (02) 2222 0928
e-amil: puppet.art@pha.inecnet.com
http://www.puppetart.com
Ředitel: Todor Ristič
 

Základní umělecké školy

ZUŠ, LDO Jesličky
Na Střezině 1042
500 03 Hradec Králové
tel.: (049) 40253, (049) 41018
Spojení: Jiří Polehňa
ZUŠ Žamberk
tel.: (0446) 612739
Spojení: Olga Strnadová
ZUŠ
Pod Klikovkou 13, Praha 5
tel.: (02) 5721 5088
Spojení: Radka Svobodová