Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Rozloučení s Jarmilem Chládkem

Dne 26.9. 2015 zemřel náhle ve věku 89 let pan Jarmil Chládek, ředitel Muzea loutkářských kultur v letech 1973 až 1987. 

Pod jeho vedením a péčí se sbírka muzea rozrostla o zásadní artefakty a muzeum se stalo oblíbeným cílem cest mnoha návštěvníků.

Byl úzce spjat se zakladatelem muzea Janem Malíkem a organizací UNIMA.

Po odchodu do penze působil až do roku 2010 v Poradním sboru pro sbírkovou činnost MLK.