Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Zemřel František Sokol

FRANTIŠEK SOKOL

* 2. 1. 1931 v Domažlicích
+ 14.10. 2017 v Liberci

PhDr. František Sokol se narodil 2. 1. 1931 v Domažlicích.
Absolvoval divadelní vědu na DAMU, posléze získal doktorát na Filozofické fakultě v Brně.

Z pozice krajského inspektora pro kulturu v Ústí nad Labem přešel v roce 1961 do funkce ředitele Severočeského loutkového divadla v Liberci, dnešního Naivního divadla. A loutkovému divadlu zůstal věrný po celý svůj život.

V letech 1964 – 1968 působil jako ředitel divadla Radost v Brně. Loutkovému divadlu se věnoval i jako pedagog pražské DAMU, jako lektor či porotce se výrazně zapsal do historie českého amatérského divadla. Je autorem několika publikací (Estetická výchova, Antologie loutkového divadla aj.).

Po roce 1969 neprošel prověrkami a v roce 1972 se opět vrátil do Naivního divadla, kde pak dlouhá léta úspěšně působil jako dramaturg a od roku 1986 opět coby jeho ředitel. V roce 1972 se spolupodílel na založení (dnes mezinárodního) loutkářského festivalu Mateřinka, který se zpočátku konal střídavě v Liberci a Českých Budějovicích, od roku 1991 je pak jeho domovem už jen Liberec.

V roce 1990 se František Sokol stal náměstkem primátora Liberce pro školství a kulturu a setrval na své pozici dvě volební období do roku 1998. Svým působením pozitivně ovlivňoval všeobecné kulturní dění, podílel se na formování a rozvoji loutkového divadla a estetiky v bývalém Československu a také na zavedení demokratické samosprávy v Liberci po roce 1989.

PhDr. František Sokol patřil ke klíčovým osobnostem historie Naivního divadla Liberec i českého loutkového divadla vůbec. A hlavně – byl skvělým a milým člověkem.
Čest jeho památce.