Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Zemřel přední český divadelník Petr Matásek

Petr Matásek ( 17. 4. 1944  -25.7.2017)

Odchodem Petra Matáska se uzavírá působení okruhu mimořádné generace významných loutkářských osobností, které formovaly podobu moderního českého loutkového divadla druhé poloviny 20. století s přesahem do současnosti. Tvorba Petra Matáska proslula v Evropě i v celém světě, a to nejen mezi divadelním publikem, ale i mezi návštěvníky řady výstav, na kterých prezentoval  vlastní divadelní i volnou tvorbu. Zaměstnanci a spolupracovníci Institutu umění – Divadelního ústavu měli čest spolupracovat s Petrem Matáskem prostřednictvím českého střediska Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTAT) a představit české i zahraniční veřejnosti jeho osobité výtvarné vidění loutek a divadelního prostoru v několika výstavních projektech věnovaných českému loutkovému divadlu.

Patřil mezi přední české současné (nejen loutkové) scénografy. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a scénografii na Katedře loutkového divadla na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Byl výtvarníkem a šéfem výpravy Středočeského loutkového divadla na Kladně a Divadla dětí Alfa, od roku 1974 pak šéfem výpravy v Divadle DRAK v Hradci Králové. Spolupracoval s českými i zahraničními loutkovými divadly (např. USA, Austrálie, Japonsko), vytvořil řadu výprav i pro činoherní scény. Do historie moderního českého loutkového divadla se zapsal zejména inscenacemi, které jako výtvarník spoluvytvářel s režisérem Josefem Kroftou v Divadle DRAK, mj. Šípková Růženka (1976), Zlatovláska (1981), O Popelce (1982), Sen noci svatojánské (1984), Píseň života (1985).

Byl dlouholetým pedagogem Kabinetu scénografie Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde vychoval už celou generaci českých i zahraničních studentů-výtvarníků. Byl nejznámějším českým výtvarníkem loutkářského oboru současnosti, pozoruhodná byla i jeho práce pro činoherní scény doma i v zahraničí.

V zahraniční vedl řadu scénografických workshopů.

Jednou z posledních prezentací jeho práce byla oborová výstava Strings attached v Ohiu v USA a České loutkové divadlo 3x jinak (Korea, Japonsko, Česká republika), pořádaná Institutem umění – Divadelním ústavem.

Petr Matásek získal několik ocenění na přehlídce Skupova Plzeň, v roce 1999 Zlatou trigu Pražského quadrienále a v roce 2000 Cenu Alfréda Radoka za scénografii.