Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Vyjádření Mezinárodní loutkařská unie: Zastavte válku na Ukrajině!

My, členové představenstva UNIMA, jsme hluboce otřeseni a znepokojeni současnou situací na Ukrajině.
UNIMA se svým statutem nevládní organizace podporuje nejušlechtilejší lidské hodnoty, jako je mír a vzájemné porozumění mezi lidmi bez ohledu na původ, politické či náboženské přesvědčení a kulturní rozdíly, v souladu s respektováním základních lidských práv, jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN z 10. prosince 1948.


Jako nevládní organizace přidružená k UNESCO se UNIMA připojuje k národním komisím UNESCO pro Evropu (i mimo ni) a odsuzuje útok na Ukrajinu.

„Nedávné události znamenají přelom pro Ukrajinu, Evropu i celý svět. Národní komise pro UNESCO Evropy (i mimo ni) co nejdůrazněji odsuzují útok Ruské federace na Ukrajinu. Vyjadřujeme solidaritu s lidmi na Ukrajině, k nimž patří i novináři pokrývající oblast konfliktu, a s učiteli, pedagogy, studenty a žáky, kteří mají právo vzdělávat se v míru. Plně podporujeme naše partnery, kteří se zasazují o cíle a hodnoty UNESCO na Ukrajině i mimo ni.

Dne 24. února UNESCO vyzvalo k dodržování mezinárodního humanitárního práva. Konkrétně vyzvalo k zachování svobody informací, ochraně pracovníků médií a k dodržování Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu. Na Ukrajině se nachází celkem sedm památek světového dědictví UNESCO. Po nedávné eskalaci násilí požádal generální tajemník OSN António Guterres ruského prezidenta, aby stáhl své vojáky z Ukrajiny.“

Vyzýváme všechny umělce a loutkáře z celého světa k mezinárodní solidaritě na podporu občanů Ukrajiny. Vyzýváme ruskou vládu, aby ukončila veškerou agresi vůči svému sousedovi a suverénnímu státu.