Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Kluby UNIMA

Kluby UNIMA čili posezení přátel loutkového divadla /s malým pohoštěním a s trochou umění/ pořádá České středisko UNIMA nepravidelně k výjimečným příležitostem a pouze pro své členy.

Připomenutí několika nejpodařenějších Klubů UNIMA:

15. 5. 1991
Richard Teschner – přednáška s videoprojekcí (Klaus Behrend – Rakousko), večer byl doplněn představením starého loutkového varieté souboru Zvoneček z Prahy
(organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

10. 4. 1992
W. A. Mozart: Kouzelná flétna – Opera Mozart
W. A. Mozart: Don Giovanni – Národní divadlo marionet
Duranty – Kawon: Muž, který prodával rány holí – Říše loutek, Praha
Ivan Wernisch: Setkání – Tatrmani, Sudoměřice u Bechyně
(organizační garant Národní divadlo marionet)

25. 9. 1992
Klub UNIMA v Třeboni

25.9.1992
Sousedění

3. 7. 1993
divadelní večery v rámci festivalu Mozart Open
J. Krofta – M. Klíma – P. Matásek: Babylonská věž – DRAK Hradec Králové, mezinárodní projekt
J. Marek – D. Dvořák – Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice – Národní divadlo marionet
W. A. Mozart: Don Giovanni (500. repríza) – Národní divadlo marionet
(organizační garant Národní divadlo marionet)

14. 8. 1993
Jan doktor Faust – představení s historickými loutkami loutkářské rodiny Lagronů sehrála Říše loutek z Prahy na slavné Vavřinecké pouti v Domažlicích
(organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

11. 5. 1994
Filmy Jiřího Barty – povídání a promítání ukázek z tvorby světově uznávaného tvůrce animovaných filmů
Vernisáž výstavky věnované 65. výročí vzniku UNIMA
(organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)


15. 11. 1994

Posezení s pivem a gulášem a Peterem Schumannem, který vedl divadelní dílnu v divadle Archa
(organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

14. 5. 1997
Od vize samostatné budovy loutkového divadla v Praze k reprezentačnímu loutkovému divadlu v Městské knihovně – přednášky Alice Dubské a Dr. Jiřího Hilmery s promítáním filmových dokumentů
Prezentace Almanachu Říše loutek
(organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

17. 2. 1998
Muž se třemi talenty aneb Avantgarda vybledlá, epigonská, či nedoceněná?
(Pokus o portrét Vládi Šmejkala a nahlédnutí do tvůrčí dílny Surrealistického divadla bratří Šmejkalů, Umělecké scény Říše loutek a filmařské skupiny Zahradníček – Šmejkal)
Ozdravovna šprýmaře Isomata – scénické čtení
Kašpárek na vlnách Fantas-oceánu – zpívání z loutkové hry
Mlč, Evropo čili Muž se třema rukama – scénické čtení
Atom věčnosti – film z roku 1934
Ruce v úterý – film z roku 1935
Příběh vojáka – film z roku 1935
(klub byl opakován 21. 5. 1998, organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

7. 4. 1999
Loutkový kabaret Freda Schneckenburgera – prohlídka výstavy v Národním muzeu s přednáškou Hany Ribi-Štěpkové (organizační garant divadelní oddělení Národního muzea)

19. 5. 1999
Čtení z rukopisných vzpomínek Anny Podzemné-Suchardové, doplněné filmovými záběry Vojty Suchardy a zpíváním z inscenace Společnost s ručením neomezeným Přípitek k 70. narozeninám UNIMA (organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

7.11.1999
Slavnostní setkání českých i zahraničních loutkářů k připomínce 70. výročí vzniku UNIMA v divadle Říše loutek, kde byla UNIMA založena.
Mezi hosty byla paní Sirppa-Sivori Asp, prezidentka UNIMA a pan Jacques Felix, generální tajemník UNIMA. Otevření výstavy věnované UNIMA v předsálí Říše loutek. (Organizační garant České středisko UNIMA)

23. 11. 1999
Zavzpomínání na Josefa Křešničku k jeho nedožitým 60. narozeninám – Účinkovali členové Říše loutek Praha, Radost Strakonice a žačky Základní umělecké školy ve Strakonicích Osobnost J. Křešničky charakterizoval J. A. Novotný (organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

2. 2. 2000
Loutkové divadlo Vlastimila Rady – prohlídka výstavy v Lobkowickém paláci Pražského hradu s besedou (organizační garant divadelní oddělení Národního muzea)

6. 6. 2001
Putování Jana Bráta a jeho potomků divadelní Evropou – přednáška Doc. Alice Dubské s obrazovým doprovodem (organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

19.5.2004
„Zrodila se UNIMA“ – 75. narozeniny UNIMA
Montáž dobových dokumentů, písní, výstupů a filmových záběrů inspirovaných sjezdem loutkářských pracovníků v Praze v roce 1929, který podnítil zrod UNIMA.
Účinkující hosté: Divadlo S+H, Naivní divadlo Liberec.
Mezi hosty byl Dr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy, paní Margareta Niculescu, prezidentka UNIMA a pan Miguel Arreche, generální tajemník UNIMA.
(organizační garant Umělecká scéna Říše loutek, akce pod záštitou Vladimíra Vihana, starosty MČ Praha 1)

24.11.2004
Setkání s Massimo Schusterem

Brzy po Přeletu 2004 jsme využili pracovního pobytu prezidenta UNIMA pana M. Schustera v Praze a uspořádali s ním (ve spolupráci s Říší loutek) Klub UNIMA.

19.3.2005
Setkání při výstavě Milady Trčkové
Jako hold bývalé dlouholeté člence UNIMA paní Miladě Trčkové se v Lobkovickém paláci na Pražském hradě – u příležitosti zakončení výstavy „Akademická malířka Milada Trčková – Život jako v pohádce“ – konalo přátelské setkání loutkářů a přátel výtvarného umění (spolupráce s Národním muzeem).

25.5.2005
„Loutky a terapie“
Přednášky Marky Míkové a Mgr. Marie Veselé věnované využití loutek při terapii dětských pacientů a při terapii v geriatrických zařízeních.
„Posvícení v Hudlicích“, inscenace Lepšíkova rodinného loutkového divadla.
(Organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

25.1.2006
Klub Pavly a Vítězslava Kuschmitzových
V Říši loutek konal Klub UNIMA věnovaný tvorbě a projektům výtvarníků a loutkářů Pavly a Vítězslava Kuschmitzových. Byly při něm představeny ukázky z jejich divadelních i mimodivadelních projektů i ukázky z jejich zajímavé videotéky. Součástí večera byla i instalace malé výstavky propojující propagaci UNIMA s inspirujícími ukázkami technologie loutek z dílny manželů Kuschmitzových.
(Organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

4.10.2006
Vzpomínka na J.A. Novotného
Pod názvem „Ten který nikdy neztratil tvář“ se uskutečnil klub UNIMA věnovaný vzpomínce na divadelního kritika, pedagoga, scénáristu J.A. Novotného. Přitažlivě komponovaný vzpomínkový večer přinesl ukázku ze hry Posvícení v Hudlicích v úpravě J.A. Novotného a jedinečný a dnes již unikátní film Emila Radoka Johan doktor Faust natočený podle scénáře J.A.Novotného.
(Organizační garant Národní filmový archiv a Umělecká scéna Říše loutek)

20.5.2007„Loutkáři LOUTKÁŘI, LOUTKÁŘ loutkářům“
Pásmo faktů, dokumentů, smyšlenek a dobových reálií inspirovaných 95 roky existence časopisu LOUTKÁŘ. Premiérové uvedení hymny časopisu LOUTKÁŘ.
(Organizační garant Umělecká scéna Říše loutek)

1. 3. 2008
„Splněné přání“
Středisko UNIMA uspořádalo v Říši loutek Klub UNIMA nazvaný „Splněné přání“, který byl věnován Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, jeho historii i současným problémům.   V rámci klubu byl uveden filmový dokument „Dům,. kde bydlí loutky“ a krátké představení „ Kterak se Mydlářovský dům do Chrudimi dostal“. V předsálí divadla byla instalována výstava věnovaná tomuto muzeu. Během večera byl v nepřítomnosti autora Jarmila Chládka, přednesen jeho zajímavý „pamětnický“ příspěvek  !Jak Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi založeno bylo, aneb, kdo, co, kdy a jak dobře činil, nebo naopak tomuto protivenství konal“, jehož celé znění si můžete přečíst v rubrice UNIMA a loutky v publikacích a tisku.

9. 2. 2010 
„Posledná maringotka“
V Říši loutek se počátkem února (9. 2.)  konal Klub UNIMA, jehož hlavním programem byla projekce filmu bratislavské společnosti FURIA FILM Ltd. o osudech posledních autentických komediantů ve střední Evropě (na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Německu) „Posledná maringotka“. Tento skutečně pozoruhodný dokument (scénář Ida Hledíková-Polívková, režie Peter Beňovský) připomněl pohnutlivé osudy jeho protagonistů. Citlivě zachycený příběh rodiny Dubských, s hrdou principálkou v čele a cestou její „poslední maringotky“ do Muzea hračky a loutky do Modrého Kameně na Slovensku, je prologem i epilogem filmu. Pro ty, kteří se s tímto zdařilým filmovým dokumentem seznámili poprvé, to byl skutečný zážitek. Pro české diváky byla samozřejmě nejatraktivnější kapitola o rodu Kopeckých (od Matěje Kopeckého svázaného s hradeckým DRAKem, přes jeho syna Matěje, někdejšího člena Naivního divadla a dceru Annu, provdanou Novákovou, která dnes působí se svým mužem ve vlastní nezávislé skupině – až po Rosťu Nováka, který se nedávno stal díky úspěchu svého projektu „La Putyka“ téměř mediální hvězdou).

7.12.2010
„95 + 95 + 80“
Klubový večer připomněl výročí významných osobností českého loutkového divadla – Vojtěcha Cinybulka, MUDr. Čestmíra Davida a Ing. Jiřího Vorla.

8.11.2016

Po delší pauze se uskutečnil 18.11.2016 v Říši loutek další Klub UNIMA věnovaný publikaci Jana Nováka Fenomén českého loutkářství, což je studie mapující historii 84 nejstarších českých loutkářských souborů, které jsou skutečným fenoménem svého druhu a jejich kontinuální existence jedním z pádných důvodů pro zařazení českého loutkářství na seznam nehmotných kulturních statků UNESCO. Kromě křtu této publikace v přítomnosti jubilujících souborů, byly na program večera zařazeny i aktuality z činnosti UNIMA, zpráva o připravovaných oslavách v roce 2019, a také informace o Kongresu UNIMA (poprvé v dějinách UNIMA je na postu generálního sekretáře žena – paní Idoya Otegui ze Španělska, prezidentem byl znovu zvolen pan Dadi Padumjee z Indie). Obrovská účast jubilujících souborů i hostů byla znovu důkazem zájmu amatérských loutkářů o setkávání se, o obnovení jejich kolektivního členství v UNIMA a zároveň příležitostí k popularizaci činnosti Českého střediska. Při oslavách 90. výročí založení UNIMA je třeba s jejich aktivní účastí rozhodně počítat.

23.5.2018

V Říši loutek se ve středu 23.5.2018 uskutečnil Klub UNIMA věnovaný oslavě 90 LET DIVADLA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ aneb Cesta Říše loutek z Letné do nového divadla. Pásmo filmových dokumentů, vzpomínek a živě hraných a zpívaných písniček potěšilo návštěvníky klubu, kteří se sešli v hojném počtu. Říše loutek se představila po generální opravě realizované díky péči Magistrátu hl. M. Prahy v roce 2018.

 

Předsáli divadélka zdobila výstava „Vojta Sucharda a sv. Vít“, která připomněla 50 let od úmrtí zakladatele a principála Říše loutek.