Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Oslavy 70. výročí založení UNIMA

Probíhaly průběžně celý rok 1999 ve všech členských zemích UNIMA.
České středisko oslavilo tuto událost dvěma akcemi.

Nejprve Májovým klubem UNIMA, který proběhl v předvečer „narozenin“ (19.5.1999) přímo na místě činu v Říši loutek, za laskavé pohostinnosti domácího souboru, který také připravil umělecký program večera. Přípitek do dalších let UNIMA přednesl ing. Jan Novák, stručnou historii UNIMA přítomným připomněla Nina Malíková.

Druhou slavností k 70. výročí založení UNIMA bylo přijetí významných hostů – vesměs čelných představitelů vrcholných orgánů této organizace a zástupců jednotlivých národních středisek – v Praze u příležitosti festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem 1999.

České středisko UNIMA v Praze přivítalo prezidentku UNIMA paní Sirppu Sivori z Finska, generálního tajemníka UNIMA pana Jacquese Felixe z Francie, Claire Voisard z Kanady, Liviji Kroflin ze Slovinska, Marka Waskiela z Polska, Penny Francis z Velké Británie a Blanku Kaplan ze Švédska. Tito zahraniční hosté a významní reprezentanti českého loutkářství byli v neděli 7.11.1999 přijati a pozdraveni v Brožíkově síni Staroměstské radnice představiteli Prahy, města v němž UNIMA vznikla.

Slavnostní den byl zakončen prohlídkou historických loutek z depozitáře Říše loutek, oficiálními projevy u příležitosti 70. výročí UNIMA, slavnostním vyhlášením Ceny Erik a návštěvou představení Dona Giovanniho v podání Národního divadla marionet.

Fotografie