Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Slavili jsme 75. výročí UNIMA

Ve středu 19. května 2004 proběhla v divadélku Říše loutek oslava 75. narozenin UNIMA. Akce se konala ve spolupráci Umělecké scény ŘÍŠE LOUTEK a Českého střediska UNIMA. Záštitu nad ní převzat starosta Městské části Praha 1 pan Vladimír Vihan, který také v úvodu všechny pozdravil a vyjádřil hrdost nad tím, že UNIMA vznikla před 75 lety právě na území Starého Města a právě v divadélku Říše loutek, které slouží dětským divákům dodnes. Velikým překvapením a poctou pro všechny přítomné byla osobní účast primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma, který společnost neformálně pozdravil a poděkoval loutkářům za jejich práci.

Po slavnostním zahájení, které uváděl předseda Říše loutek pan Vladimír Novák, následoval komponovaný pořad Zrodila se UNIMA, jehož autorem byl ing. Jan Novák, umělecký šéf Říše loutek a obsahem byla montáž dobových dokumentů, písní, výstupů a filmových záběrů inspirovaných Sjezdem loutkářských pracovníků v Praze v roce 1929. Účinkovali členové Říše loutek, Příležitostný minisymfonický orchestr Říše loutek s Externím pěveckým sborem. Jako hosté večera vystoupili i zástupci Divadla Spejbla a Hurvínka s krátkou a velmi vtipnou scénkou. Na závěr slavnostního programu promluvila prezidentka UNIMA paní Margareta Niculescu z Francie, přítomen byl i generální sekretář pan Miguel Arreche ze Španělska a paní Nina Malíková, předsedkyně Českého centra UNIMA.

V průběhu následujícího neformálního rautu měli účastníci možnost ještě shlédnout tzv. „stolovku“ Jak chodil Kuba za Margitou v podání členky Naivního divadla Liberec Zuzany Schmidové a prohlédnout si výstavu k založení UNIMA v předsálí divadla. K dobré náladě jim k tomu všemu hrála hudební skupina TROMBENIK vedená Josefem von Dračkem.
Oceněním pořadatelům byla radost všech účastníků i pochvala od nejvyšších představitelů UNIMA.