Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Fondy EHP a Norska – příležitosti a plánované výzvy v oblasti kultury

Upozorňujeme, že v polovině roku 2019 budou nově vyhlášeny výzvy věnované podpoře umělecké kritiky. Nejméně jednou výzvou bude podpořeno budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem prostřednictvím grantů ve výši 10 tis. až 50 tis. EUR.

Podrobnější informace viz: https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1045-fondy-ehp-a-norska-prilezitosti-a-planovane-vyzvy-v-oblasti-kultury