Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Odešla velká dáma světového loutkářství

  V neděli 19. 8. v ranních hodinách zemřela poslední z velké generace světových loutkářských osobností Margareta Niculescu (4. 1. 1926–19. 8. 2018), čestná prezidentka UNIMA, vynikající režisérka, pedagožka, organizátorka. Podílela se nejen na obnovení poválečné činnosti UNIMA, ale stála také u všech zásadních aktivit posilujících vliv a postavení loutkového divadla ve druhé půli 20. století.

Narodila se v Jassy v Rumunsku. Diplom získala v r. 1953 na Institutu divadelního umění a kinematografie v Bukurešti a hned po absolutoriu se věnovala loutkářské režii. Režírovala kromě Rumunska, kde je její tvorba nerozlučně spjata s celou érou bukurešťského divadla Tandarica, které také dlouhá léta řídila, v Bulharsku, Egyptě, NSR, NDR, Jugoslávii a Norsku. Nepominutelný je i fakt, že se jako výjimečná žena, talentovaná umělkyně a organizátorka uměla prosadit ve vedení UNIMA i vedle velmi silné generace mužů – zakladatelů moderního evropského loutkového divadla, kterým uměla oponovat i aktivně probudit UNIMU ke konkrétním činům propagujícím loutkářství a jeho moderní podobu. V letech 1958,1960,1965 organizovala v Bukurešti tři mezinárodní loutkářské festivaly, významně se v téže době podílela na publikaci Světové loutkářství s bohatou obrazovou dokumentací. Od roku 1957 byla členkou exekutivy UNIMA, kde pracovala v nejrůznějších komisích, v letech 1984–1988 a 1996–2000 byla viceprezidentkou UNIMA a v roce 200 se stala prezidentkou UNIMA , která svou funkci povýšila s razancí sobě vlastní v do té doby nebývalý aktivní přínos pro celou organizaci.

Do dějin moderního loutkářství se zapsala nejen jako tvůrčí osobnost, ale od roku 1985 i jako ředitelka Mezinárodního loutkářského institutu v Charleville Mézières, kterému za svého působení vydobyla prestižní postavení. Iniciovala řadu aktivit spojených jak s působením v UNIMA, tak v institutu v Charleville-Mézières, kde je zejména její pozornost věnovaná ediční činnosti dodnes nepřekonaná.

Margareta Niculescu sledovala dění v loutkářském světě i dlouho poté, co se vzdálila z veřejného života a co její sílu oslabila dlouhá nemoc. Měla sympatie pro české loutkářství, které podporovala jak ve svých funkcích, tak ve studijních příležitostech spojených s Mezinárodním loutkářským institutem. Jedním z velkých gest v tomto smyslu byl mezinárodní projekt Babylonská věž (1992), na které se podíleli čeští tvůrci a který byl spojen i s činností Divadla DRAK.

Na Margaretu Niculescu nemohou nikdy zapomenout ti, kteří se setkali ať už s její tvorbou, projekty, na zasedáních UNIMA či v soukromí. Její břitký úsudek, trefné poznámky a jedinečný humor vyvažovaly její pověst „železné lady“, která uměla na všech svých postech vládnout pevnou rukou. Byla z osobností, na které se nezapomíná a jejichž otisk zůstává v paměti dlouho poté, co se pro mladší generace stávají jen jménem spojeným s historií moderního loutkového divadla.

Čest její památce!

Nina Malíková, 20. 8. 2018