Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Rada UNIMA byla hostem festivalu FIDENA v Německu

Ve dnech 13. – 17. 5. 2018 se konala v německé Bochumi Rada UNIMA ( UNIMA Council), která se schází vždy v dvouleté pauze mezi dvěma kongresy. Tentokráte bylo hostitelskou zemí Rady Německo, které využilo příležitosti 60. výročí jednoho z nejprestižnějších evropských loutkářských festivalů – FEDENA  aby nabídlo pozvaným hostům –  zúčastněným 75 radům ze všech členských zemí UNIMA  –  nejen možnost bilancovat poslední dva roky aktivity nově zvoleného vedení UNIMA, ale také ukázat především současnou německou loutkářskou tvorbu, včetně alternativních projektů domácích  i zahraničních.

Hlavním účelem účasti na radě UNIMA byla – kromě sledování projektů UNIMA a jejich naplňování jak ze strany generálního sekretariátu UNIMA, tak jednotlivých komisí – koordinace přípravy oslav a souvisejících akcí s  90.výročím založení UNIMA. Během posledních dvou let probíhaly intenzivně přípravy těchto oslav, které budou soustředěny  zejména do dvou míst – Prahy ( v souvislosti se založením UNIMA v Praze v roce 1929) a posléze do Charleville-Méziėres ve Francii, kde je sídlo generálního sekretariátu a kde bude řada oslav spojena se Světovým loutkářským festivalem na podzim roku 2019.

Česká strana předložila generálnímu sekretariátu a posléze i celému plénu Rady UNIMA předběžný příspěvek české strany k oslavám 90. výročí založení UNIMA, které se budou konat v Praze ve dnech 6.- 9.6. 2019: K těmto oslavám bude vydána publikace týkající se role českých loutkářů pro vznik, obnovu a rozvoj  UNIMA, v Praze bude prezentovaná výstava loutek a dobových materiálů souvisejících se vznikem UNIMA i obnovením činnosti pozdější celosvětové loutkářské organizace a uskuteční se mezinárodní sympozium, které bude mapovat Roli UNIMA pro rozvoj a význam loutkářství ve 20.století.  Sympozium i vernisáž výstavy budou spojeny s Pražským quadriennale, kterého se budou moci účastníci oslav zúčastnit. Na tyto oslavy naváže na podzim 2019 celá řada akcí souvisejících s historií UNIMA (putovní výstava i inscenace) premiérovaných při Světovém loutkářském festivalu v Charleville Méziėres (20. -29.9.2019)ve Francii.

Důležitým bodem účasti na Radě UNIMA byla oceněná prezentace Českého střediska připravená v power pointu a zahrnující základní informace o středisku, dále o významných loutkářských festivalech, muzejních sbírkách (včetně připravovaných novinek) a zejména fakta související se zápisem českého a slovenského loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Závěr prezentace patřil seznámení s historií založení UNIMA v Praze, s přehledem připravovaných akcí pro rok 2019.

Závěr Rady UNIMA patřil výhledovým projektům do roku 2020 (významný projekt inscenace mladých loutkářů ze čtyř kontinentů).

Celková atmosféra Rady byla po delší době v této organizaci viditelně živější a tvůrčí – možná i díky přítomnosti několika nových, mladých členů Rady a úvahou o zapojení nových technologií v rámci pružnějších informací i projednávaných materiálů (systém Pecha Kucha).

Vize nového setkání na Kongresu na Bali (11.- 18.4. 2020) byla pro všechny velkou výzvou.

Nina Malíková