Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

UNIMA slaví 90 let – Tisková zpráva

Loutkáři slaví 90 let existence UNIMA

První mezinárodní divadelní organizace založená v Praze v roce 1929 letos slaví 90. výročí. V rámci oslav existence Mezinárodní loutkářská unie UNIMA se ve dnech od 6. do 8. června 2019 uskuteční mezinárodní konference, která bude akcentovat nejen historii UNIMA, ale i její vize do budoucnosti. Součástí oslav bude diskusní blok o vystavování loutek v rámci PQ Talks, vernisáž výstavy UNI…Co? UNIMA! a UNIMA Soirée v Říši loutek. Do Prahy zavítají významné loutkářské osobnosti, odborníci a představitelé UNIMA.

Cesta až k UNESCO

Mezinárodní loutkářská unie UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) byla jakožto první mezinárodní divadelní organizace založena v roce 1929 v Praze v Říši loutek,
kam se po devadesáti letech opět vrací oslavit výročí. “UNIMA sehrála důležitou roli
v posílení dobré pověsti českého, ale i světového loutkového divadla a pomohla
jej povznést na rovnocenný prestižní divadelní druh,”
říká Nina Malíková, předsedkyně Českého střediska UNIMA. Jedním z největších úspěchů je například pomoc k zápisu českého a slovenského loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. “Svou demokratickou strukturou, promyšlenou propagací loutkářského umění
a uměleckými konfrontacemi UNIMA pomohla dostat loutkové divadlo do povědomí široké veřejnosti,” dodává
Malíková. V politicky rozděleném světě 2. poloviny 20. století byly tyto organizace klíčové,  protože podporovaly a umožňovaly mezinárodní kulturní styky a spolupráci nejen v oblasti loutkového divadla, ale kultury vůbec.

Čechy jako divadelní velmoc

„Česká republika je prostřednictvím IDU aktivním členem řady divadelních organizací,
drží také prvenství v iniciaci jejich vzniku. UNIMA byla založena v Praze a Praha byla také zvolena jako symbolické místo na švu železné opony při založení Mezinárodního divadelního ústavu v roce 1948, v roce 1969 zde díky Pražskému Quadriennale vznikla organizace scénografů, divadelních architektů a techniků  OISTAT zde vznikla v roce 1969 a v Praze se ustavila také Asociace divadel pro děti a mládež ASSITEJ,“
říká Martina Pecková Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU.

Konference

U příležitosti oslav 90. výročí založení UNIMA se dne 7. června 2019 uskuteční mezinárodní konference s názvem: „Úloha UNIMA pro uznání a rozvoj a význam loutkářství ve 20. století a její vize pro 21. Století.“ Konference se bude soustředit
na počátky UNIMA v období před 2. světovou válkou a na znovuobnovení činnosti UNIMA po roce 1957, probírat se budou i vize UNIMA pro 21. století. Konference se
mimo zahraničních mluvčích například z Japonska, USA, Německa či Francie zúčastní i Michael Meschke, významný světový loutkář, pamětník moderní historie UNIMA a zejména neúnavný bojovník za demokratický charakter této organizace, a Denisa Kirschnerová, ředitelka a dramaturgyně Divadla Spejbla a Hurvínka zastupující mladou generaci, která přebírá rodinnou tradici.

Program oslav se koná během Pražského Quadriennale, oslavy 90. výročí UNIMA proběhnou i vrámci PQ Talks diskusním blokem o problematice vystavování loutek
Hanging out (Puppets on Show) v rámci PQ Talks 6. června 2019.

UNI…Co? UNIMA!

Oslavy budou pokračovat 7. června 2019  v Galerii Českých center vernisáží výstavy UNI…Co? UNIMA! Výstava prezentuje vznik a vývoj UNIMA. Na výstavě budou prezentovány filmové záznamy ukázek o tom, jak se hraje loutkové divadlo po celém světě, důležité dokumenty o loutkářství a fotografie z historie UNIMA. Výstavu připravilo chrudimské Muzeum loutkářských kultur.

UNIMA Soirée v divadle, kde byla UNIMA založena

Večerní komponovaný pořad k 90. výročí UNIMA zahrne divadelní zdravici loutek,
které jsou zastoupeny na pamětní desce na budově Říše loutek i řadu zajímavých historických materiálů. Společenská událost k oslavám výročí UNIMA v Říši loutek v pátek 7. června doplní výstava, projekce a také prohlídka divadla.

Zahraničí hosté budou mít možnost načerpat informace o současném českém loutkovém divadle i během přednášky, kterou pořádá IDU, a navštívit loutková představení v rámci programu PQ+  i mimo Prahu.

Martina Pecková Černá
Vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce 
Tajemnice Českého střediska ITI
 
Institut umění – Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute
, Celetná 17 | 110 00  Praha 1
T +420 224 809 173
M +420 775 858 794
martina.peckova-cerna@divadlo.cz
www.idu.cz
Barbora Jermanová Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute Celetná 17, 110 00 Praha 1
T  +420 224 809 169
M +420 604 396 663
E  barbora.jermanová@idu.cz