Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2009

Výbor střediska pracoval ve složení: Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Petra Zámečníková. Během roku se sešel ke 4 společným schůzím.

České středisko opět iniciovalo oslavu Světového dne loutkového divadla (21.3), v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi proběhl k této příležitosti Den otevřených dveří. Text provolání k tomuto dni, jehož autorem byl český scénograf Petr Matásek, byl rozeslán tisku, divadlům, členům UNIMA a uveřejnil ho časopis Loutkář.

Činnost střediska se v prvním pololetí soustředila hlavně na přípravu oslavy 80. výročí založení UNIMA (viz samostatný článek). Oslavy nakonec proběhly v Chrudimi a v Praze ve dnech 22.- 23. 5. 2009 za účasti prezidenta UNIMA Dadiho Padumjee, generálního sekretáře Jacquese Trudeaua a dalších zahraničních hostí, členů předsednictva českého střediska UNIMA , členů UNIMA a přátel českého loutkového divadla. Oba vzácní hosté přijeli do Prahy už 20.5. a sešli se k několika jednáním o dalších společných plánech nejen této organizace, ale i debatám o budoucí spolupráci např. s Institutem umění – Divadelním ústavem, který České středisko UNIMA ( jako řadu dalších nevládních organizací) zastřešuje. V pátek 22. 5. zahraniční hosté odjeli do Chrudimě, kde se setkali s představiteli města (záštitu nad oslavami 80. výročí založení UNIMA pro jejich chrudimský prolog poskytl starosta města Jan Čechlovský) a navštívili tématickou výstavu v chrudimském Muzeu loutkářských kultur věnovanou právě tomuto výročí. Tuto výstavu mohli návštěvníci Chrudimi vidět do 30. srpna, pak se výstava přesunula do Ostravy, kde byla součástí festivalu Spectaculo interesse (28. 9. -2. 10. 2009). V sobotu 23. 5. si hosté ještě prohlédli město, a pak už jejich cesta směřovala přes zastávku v Kutné Hoře do Prahy. Program pražských oslav začínal v 15.00 představením „ Bruncvík a lev“ v Divadle Minor a následným setkáním s herci tohoto představení. Od 17. 30 se už pokračovalo v rychlém sledu až do noci: „Loutkové varieté“ v provedení Tradičního souboru Zvoneček z Prahy, fotografování všech zúčastněných na schodech u Rudolfina a v 19.00 slavnostní večer pod záštitou starosty městské části Praha 1 ing. Petra Hejmy. V komponovaném pořadu věnovaném historii založení UNIMA ( s novými archivními snímky) na něm vystoupili kromě domácího souboru Říše loutek i hosté .- členové Divadla Spejbla a Hurvínka Martin Klásek, Michal Barták a René Hájek, potomek loutkářského rodu Kaisrů Ladislav Kaiser a Filip Huml z Divadla DRAK. V rámci slavnostního večera došlo k pokusu o rekord v počtu loutkových kašpárků na jednom jevišti ! Díky iniciativě Říše loutek i aktivitě přítomných, (včetně zahraničních hostů), sešlo na jevišti 155 loutek Kašpárků ! Agentura Dobrý den, s. r. o. osvědčila zápis do České knihy rekordů. Rekordu tedy bylo dosaženo 23. května 2009 v prostorách divadélka Říše loutek v Praze u příležitosti oslav 80. výročí založení mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. Oslavy pokračovaly slavnostním přípitkem a v samotném závěru groteskou „ Poslední Kašpárkova šance“ v podání Josefa Brůčka ze souboru Tatrmani ze Sudoměřic u Bechyně.

České středisko UNIMA se stalo spolupořadatelem Křtu známky Spejbla a Hurvínka, který se uskutečnil v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi ve čtvrtek 28. května 2009 Známku v rámci emise Dětem 2009 vydala Společnost sběratelů československých známek při SČF, která byla spolu s Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a Divadlem Spejbla a Hurvínka organizátorem akce.

V červnu České středisko UNIMA poskytlo záštitu festivalu Mateřinka (Liberec, 24.-28.6.2009).

U příležitosti Mezinárodního festivalu tradičního loutkového divadla Anderleho Radvaň 2009 (Banská Bystrica, 3.-5.9.2009), udělilo České středisko UNIMA POCTU IN MEMORIAM významnému slovenskému lidovému loutkáři Antonu Anderlemu – s vděčností za uchování loutkářské tradice a česko-slovenského přátelství. Akce se s minimálními náklady pro středisko zúčastnila Nina Malíková.

Ve dnech 8.-12.9.2009 se uskutečnila cesta Stanislava Doubravy do Jekatěrinburgu na zasedání exekutivy UNIMA. Exekutiva zde po rozpravě a diskusi přijala několik důležitých změn pro budoucí období. Navržené změny ještě musí být schváleny Radou UNIMA v Dordrechtu (2010),  aby mohly od roku 2012, kdy se koná řádný Kongres UNIMA v čínském Chengdu,vstoupit v platnost.

Ve dnech 24.-25.9.2009 navštívila Nina Malíkové Světový loutkářský festival v Charleville-Mézieres, kde se zúčastnila besedy o historii a současnosti českého loutkového divadla pořádané francouzským oborovým sdružením Themaa, slavnosti UNIMA k 80. výročí založení organizace, křtu Světové encyklopedie loutkářského umění a výstavky k 80. výročí UNIMA v generálním sekretariátu, jejíž součástí byly i kopie historických materiálů týkajících se založení UNIMA v r. 1929 v Praze, které si hosté pražských oslav odvezli do Charleville Mézieres.

Během podzimu se středisko podílelo na přípravě festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem (6.-8.11.2009), v jehož rámci uspořádalo každoroční Valnou hromadu svých členů, na které byla předložena zpráva o činnosti a výhled na další období a v jejímž rámci byl členům UNIMA zdarma promítnut film Poslední maringotka.

České středisko opět vyhlásilo a zorganizovalo každoroční Anketu loutkářských odborníků o nejzajímavější loutkářskou inscenaci sezóny odměněnou Cenou ERIK. Vítěz ankety byl vyhlášen v sobotu 7.11.2009 večer v Divadle Minor v Praze.

O aktualitách z generálního sekretariátu UNIMA a zajímavostech ze své činnosti informovalo středisko pravidelně na stránkách časopisu Loutkář.