České středisko UNIMA

International Puppetteers Union
Union International de la Marionnette
Mezinárodní loutkářská unie

byla založena v roce 1929 v Praze v Říši loutek. Československé středisko bylo jejím členem od počátku. R. 1993 po vzniku samostatné České republiky bylo založeno České středisko se sídlem v Divadelním ústavu.
 

Posláním organizace je podporovat rozvoj loutkářského umění uskutečňováním kontaktů a výměnných setkání loutkářů všech zemí a kontinentů. Propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy, udržovat tradice loutkového divadla. Pro naplnění těchto cílů organizuje UNIMA od svého založení kongresy, konference, semináře, festivaly, výstavy a soutěže, organizuje a umožňuje studijní pobyty a stáže.
 

České středisko pomáhá organizovat festivaly Přelet nad loutkářským hnízdem a vydávat časopis Loutkář.
 

Vrcholným orgánem UNIMA je Kongres /koná se jednou za 4 roky/, který tvoří Rada a všichni členové UNIMA přítomní na kongresu. Hlasovací právo na kongresu mají pouze radové. Radu tvoří radové /před kongresem demokraticky zvolení v jednotlivých členských zemích/ a dále akreditovaní reprezentanti a deset na kongresu dodatečně zvolených radů. Rada se schází jednou za dva roky, z toho jedenkrát mezi kongresy. Rady Českého střediska UNIMA v současnosti jsou: Nina Malíková, Stanislav Doubrava a Jan Kostroun.
 

Činnost UNIMA mezi kongresy řídí výkonný výbor, prezident a generální sekretář. Prezident je tudíž zároveň prezidentem Rady. Generální sekretář odpovídá za mezinárodní kontakty a informace, za organizaci práce výkonného výboru a za finance. Ve Výkonném výboru UNIMA roky pracovala Nina Malíková, předsedkyně českého centra. Na Kongresu UNIMA v Magdeburgu v roce 2000 byl do výkonného výboru zvolen Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec.
 

Svou činnost UNIMA rozvíjí v těchto odborných komisích: vzdělávání a výchova loutkářů, vědeckého výzkumu, publikační, statutární, kontinentální, kulturní výměny, mezinárodních festivalů, loutka ve výchově, amatérů. Stanislav Doubrava byl na Kongresu UNIMA 2000 v Magdeburgu zvolen předsedou komise mezinárodních festivalů.
 

Předsednictvo českého střediska od Valné hromady 5.11.2017 pracuje v následujícím složení:
Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jan Dvořák, Jakub Hora, Simona Chalupová, Klára Konopásková, Kateřina Lešková-Dolenská, Nina Malíková (předsedkyně), ing. Jan Novák, Lenka Šaldová.
 

Sídlo Českého střediska UNIMA je v Divadelním ústavu /Praha 1, Celetná 17, tel.: 224809189, FAX: 224809226, e-mail: alena.kulhankova@divadlo.cz.