Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

České středisko UNIMA

Československé středisko bylo zakládajícím členem UNIMA v roce 1929, po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 vzniklo české středisko.

Posláním českého střediska UNIMA je podporovat rozvoj loutkářského umění zprostředkováváním kontaktů mezi loutkáři všech zemí a kontinentů, propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy a udržovat tradice loutkového divadla. Středisko své členy informuje o dění v UNIMA, vydaných publikacích, vývoji ve světovém loutkářství, o pořádaných mezinárodních kurzech a workshopech.

České středisko UNIMA má aktuálně 120 individuálních členů z řad profesionálních i amatérských loutkářů a 41 kolektivních členů (loutkových divadel a souborů).  

 

Předsednictvo českého střediska od Valné hromady 5.11.2017 pracuje v následujícím složení:
Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jan Dvořák, Jakub Hora, Simona Chalupová, Klára Konopásková, Kateřina Lešková-Dolenská, Nina Malíková (předsedkyně), ing. Jan Novák, Lenka Šaldová.

Sídlo Českého střediska UNIMA je v Institutu umění- Divadelním ústavu (Praha 1, Celetná 17), tel.: 775 856 540, e-mail: barbora.comer@idu.cz .

 

                           STATUT ČESKÉHO STŘEDISKA UNIMA

Čl. I

1)   Přátelé loutkového divadla, amatérští i profesionální loutkáři, zástupci souborů, zástupci Divadelního ústavu, Sdružení profesionálních loutkářů, Svazu amatérských loutkářů, muzeí, katedry alternativního a loutkového divadla tvoří ve smyslu čl. Statutu UNIMA – České středisko UNIMA.

2)   Statut Mezinárodní unie loutkářů je nedílnou součástí toho organizačního a jednacího řádu.

3)   Členství v Českém středisku UNIMA je kolektivní i individuální a je bezplatné.

                                                  Čl. II

1)   Úkoly a činnost Českého střediska UNIMA vyplývají ze Statutu UNIMA a plní je a odpovídá za ně 9-13 členný výbor.

2)   Členství ve výboru Českého střediska UNIMA je čestné.

3)   Předsedu volí výbor ze svého středu. Může ho kdykoliv odvolat a zvolit nového. Každý ze členů výboru má jeden hlas.

                                                       Čl. III

1)   Orgány Českého střediska UNIMA jsou valná hromada, výbor českého střediska, předseda a stálý sekretariát.

2)   Výbor Českého střediska UNIMA je volen valnou hromadou. Výbor zasedá nejméně 3x do roka a volí každé 4 roky ze svého středu předsedu.

3)   Výbor Českého střediska a jeho předseda rozhodují kromě valné hromady o všech otázkách Českého střediska UNIMA.

4)   Funkci stálého sekretariátu vykonává a jeho činnost financuje Divadelní ústav v Praze.

5)   Náklady činnosti Českého střediska UNIMA tj. platbu členského příspěvku, vysílání delegátů do zahraničí a přijímání zahraničních delegátů UNIMA rozpočtuje a hradí Divadelní ústav.

6)   Členové výboru ani předseda nejsou za svou činnost honorováni.

                                                       Čl. IV

1)   Valná hromada všech členů Českého střediska UNIMA se koná každý druhý rok.

2)   Valná hromada se skládá ze členů individuálních a kolektivních. Kolektivní člen je zastoupen pouze jedním písemně delegovaným zástupcem.

3)   Valná hromada může rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se Českého střediska UNIMA.