Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

České středisko UNIMA

Československé středisko bylo zakládajícím členem UNIMA v roce 1929, po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 vzniklo české středisko.

Posláním českého střediska UNIMA je podporovat rozvoj loutkářského umění zprostředkováváním kontaktů mezi loutkáři všech zemí a kontinentů, propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy a udržovat tradice loutkového divadla. Středisko své členy informuje o dění v UNIMA, vydaných publikacích, vývoji ve světovém loutkářství, o pořádaných mezinárodních kurzech a workshopech.

České středisko UNIMA má aktuálně 120 individuálních členů z řad profesionálních i amatérských loutkářů a 41 kolektivních členů (loutkových divadel a souborů).  

Předsednictvo českého střediska UNIMA pracuje od Valné hromady z listopadu 2017 (potvrzené Valnou hromadou z ledna 2020) v následujícím složení: Simona Chalupová, předsedkyně; Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jakub Hora, Klára Konopásková, Kateřina Dolenská, Nina Malíková, Jan Novák, Lenka Šaldová.

České středisko UNIMA sídlí v Institutu umění – Divadelním ústavu.