Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Významné loutkářské přehlídky v ČR

V České republice se koná několik loutkářských festivalů – významným jsou bienále Skupova Plzeň (festival loutkových a alternativních profesionální ch divadel, http://www.skupovaplzen.cz ) střídající se s Mateřinkou v Liberci (rovněž bienále určené produkci  pro děti předškolního věku, http://materinka.naivnidivadlo.cz/), mezinárodní festival Spectaculo interesse v Ostravě (bienále, http://www.dlo-ostrava.cz/festivaly/spectaculo-interesse/), přehlídka českých amatérských loutkářských souborů Loutkářská Chrudim (http://www.chbeseda.cz/ ) a konečně přehlídka organizovaná českým střediskem UNIMA Přelet nad loutkářským hnízdem (http://www.prelet.cz/).