Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Instituce

UNIMA
Aktuální kontakty zde
 
NIPOS-ARTAMA
Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu (NIPOS) / loutky
https://www.nipos.cz/artama-do-l/
 
SAL – Skupina amatérských loutkářů / Svaz klubů mládeže
https://www.svaz-klubu-mladeze.cz/medailonky-klubu/skupina-amaterskych-loutkaru-sal-/
 
Svaz českých divadelních ochotníků
https://scdo.cz/