Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Přelet nad loutkářským hnízdem

Přelet nad loutkářským hnízdem je oborová přehlídka loutkových divadel, otevřená širokému spektru divadelních skupin, tedy nejen statutárním divadlům, ale i nezávislým skupinám a amatérským souborům.
Záměrem organizátorů, především českého střediska nevládní mezinárodní organizace loutkářů UNIMA, je představovat loutkové divadlo široké veřejnosti jako integrální součásti divadelního a festivalového dění a přesvědčit diváky nejrůznějších věkových kategorií o výrazových možnostech tohoto divadelního druhu.

V porovnání s koncepcí jiných loutkářských festivalů je právě vzájemná konfrontace jevem zcela ojedinělým a zejména v zahraničním odborném tisku velmi pozitivně hodnoceným.

České loutkářství je jedinečné v možnosti porovnávání amatérských a profesionálních souborů jedním metrem. Toto srovnávání umožňuje právě Přelet, pro který jsou vybírány nejlepší inscenace uplynulé sezóny.

Přehlídka se poprvé konala v roce 1991 a jejím hlavním organizátorem a autorem názvu byl Luděk Richter. Přelet se odehrával v Žižkovském divadle, v Divadle Na zábradlí, v Divadle Minor, v Divadle v Dlouhé, v Divadle mimů Alfréd ve dvoře, v Hereckém studiu na Letné a v Divadle Komedie. Každoročně se jí účastní asi deset souborů, a to zhruba třetina z řad statutárních divadel, třetina z řad nezávislých skupin a zbytek tvoří výběr z amatérských souborů.

Přelet nad loutkářským hnízdem pořádá Spolek pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s Českým střediskem UNIMA a Hlavním městem Prahou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Oficiální webovou stránku festivalu naleznete zde