Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Přelet nad loutkářským hnízdem

 

je oborová přehlídka loutkových divadel, otevřená širokému spektru divadelních skupin, tedy nejen statutárním divadlům, ale i nezávislým skupinám a amatérským souborům.
Záměrem organizátorů, především českého střediska nevládní mezinárodní organizace loutkářů UNIMA, je představovat loutkové divadlo široké veřejnosti jako integrální součásti divadelního a festivalového dění a přesvědčit diváky nejrůznějších věkových kategorií o výrazových možnostech tohoto divadelního druhu.

V porovnání s koncepcí jiných loutkářských festivalů je právě vzájemná konfrontace jevem zcela ojedinělým a zejména v zahraničním odborném tisku velmi pozitivně hodnoceným.

České loutkářství je jedinečné v možnosti porovnávání amatérských a profesionálních souborů jedním metrem. Toto srovnávání umožňuje právě Přelet, pro který jsou vybírány nejlepší inscenace uplynulé sezóny.

Přehlídka se poprvé konala v roce 1991 a jejím hlavním organizátorem a autorem názvu byl Luděk Richter. Přelet se odehrával v Žižkovském divadle, v Divadle Na zábradlí, v Divadle Minor, v Divadle v Dlouhé, v Divadle mimů Alfréd ve dvoře, v Hereckém studiu na Letné a v Divadle Komedie. Každoročně se jí účastní asi deset souborů, a to zhruba třetina z řad statutárních divadel, třetina z řad nezávislých skupin a zbytek tvoří výběr z amatérských souborů.

Přelet nad loutkářským hnízdem pořádá Spolek pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s Českým střediskem UNIMA a Hlavním městem Prahou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Produkční přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem je Klára Konopásková.
E-mail: klara.konopa@gmail.com

Oficiální stránky festivalu najdete na http://www.prelet.cz/