Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Výbor Českého střediska UNIMA

(zvolený Valnou hromadou UNIMA dne 5.11.2017)

Nina MALÍKOVÁ
/předsedkyně/, publicistka, pedagog

Jaroslav BLECHA
ředitel Uměnovědného muzea, MZM Brno

Stanislav DOUBRAVA
Naivní divadlo Liberec, Mezinárodní festival Mateřinka, AVIAMA, ITI

Michal DRTINA
odborný pracovník pro loutkářství  Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) – ARTAMA, Přelet nad loutkářským hnízdem

Jan DVOŘÁK
nakladatel a vydavatel odborné divadelní literatury

Jakub HORA
ředitel Divadla ALFA Plzeň, ředitel festivalu Skupova Plzeň, AVIAMA

Simona CHALUPOVÁ
ředitelka Muzea loutkářských kultur Chrudim

Klára KONOPÁSKOVÁ
produkční Přeletu nad loutkářským hnízdem,  Říše loutek

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ
šéfredaktorka časopisu Loutkář, pedagog

Jan  NOVÁK
režisér a archivář Říše loutek

Lenka ŠALDOVÁ
zástupkyně vedoucího Divadelního oddělení Národního muzea (loutky a opera), publicistka