Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Výbor Českého střediska UNIMA

(zvolený Valnou hromadou UNIMA dne 5. 11. 2017 a potvrzený v lednu 2020)

Simona CHALUPOVÁ
předsedkyně, ředitelka Muzea loutkářských kultur Chrudim

Jaroslav BLECHA
ředitel Uměnovědného muzea, MZM Brno

Kateřina DOLENSKÁ
šéfredaktorka časopisu Loutkář, pedagog

Stanislav DOUBRAVA
Naivní divadlo Liberec, Mezinárodní festival Mateřinka, AVIAMA, ITI

Michal DRTINA
odborný pracovník pro loutkářství  Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) – ARTAMA, Přelet nad loutkářským hnízdem

Jakub HORA
ředitel Divadla ALFA Plzeň, ředitel festivalu Skupova Plzeň, AVIAMA

Klára KONOPÁSKOVÁ
produkční Přeletu nad loutkářským hnízdem,  Říše loutek

Nina MALÍKOVÁ
publicistka, pedagog

Jan NOVÁK
režisér a archivář Říše loutek

Lenka ŠALDOVÁ
zástupkyně vedoucího Divadelního oddělení Národního muzea (loutky a opera), publicistka