Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Oslavy 90. výročí založení UNIMA

Oslavy 90. výroční založení UNIMA jsou koncipovány jako 4denní setkání loutkářských odborníků s významnými loutkářskými osobnostmi, představiteli UNIMA a loutkářskou i divadelní veřejností. Oslavy se uskuteční v Praze ve dnech 6. – 8. června 2019.

Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) byla jako vůbec první mezinárodní divadelní organizace založena roku 1929 v Praze. Československo sehrálo významnou roli nejen v jejích počátcích, ale i při znovuobnovení její činnosti v roce 1957. Loutkové divadlo jako významný divadelní druh a prostředek k posílení uměleckých a humanistických hodnot bylo ve středu zájmu nejen loutkářů, ale i výtvarníků, spisovatelů a divadelníků v průběhu celého 20. století a UNIMA sehrála v popularizaci loutkářského umění významnou roli. UNIMA se hlásí k Deklaraci lidských práv z roku 1948 a později se stává přidruženou organizací UNESCO. V politicky rozděleném světě 2. poloviny 20. století byla jednou z mezinárodních nevládních divadelních organizací, které podporovaly a umožňovaly mezinárodní kulturní styky a spolupráci nejen v oblasti loutkového divadla, ale kultury vůbec.

U příležitosti oslav 90. výročí založení UNIMA se dne 7. června 2019 uskuteční mezinárodní konference „Úloha UNIMA pro uznání a rozvoj a význam loutkářství ve 20. století a její vize pro 21. století“. Konference bude členěna na tři bloky, jež se zaměří jak na historii, tak na současnou činnost a budoucnost UNIMA. První konferenční blok se bude soustředit na počátky UNIMA v období před 2. světovou válkou, druhý blok se vrátí k znovuobnovení činnosti UNIMA v roce 1957 a třetí blok představí vize UNIMA pro 21. století.

Program oslav se koná během největší a nejstarší světové výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale a jeho součástí bude diskusní blok na téma vystavování loutek s názvem Hanging out (Puppets on Show) v rámci PQ Talks dne 6. června 2019.  Další součástí oslav bude vernisáž výstavy UNI…Co? UNIMA! 100 zemí, 90 let, 1 vášeň Muzea loutkářských kultur Chrudim v prostorách Galerie Českých center a slavnostní večer v Říši loutek, tedy v místě, kde byla UNIMA před 90 lety založena. Zahraničí hosté budou mít také možnost načerpat informace o současném českém loutkové divadle a navštívit loutková představení v rámci programu PQ+  i mimo Prahu.

Pořadateli oslav jsou České středisko UNIMA, Institut umění – Divadelní ústav a Muzeum loutkářských kultur Chrudim.

Partnery oslav jsou MKČR, hl. m. Praha, Národní muzeum, Říše loutek a Národní divadlo marionet.

Oslavy se konají pod záštitou České komise pro UNESCO.