Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

UNIMA slaví 90 let

6.–8. červen 2019, Praha, ČR

Oslavy 90. výroční založení UNIMA byly koncipovány jako 4denní setkání loutkářských odborníků s významnými loutkářskými osobnostmi, představiteli UNIMA a loutkářskou i divadelní veřejností. Oslavy se uskutečnily v Praze ve dnech 6.–8. června 2019.

Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) byla jako vůbec první mezinárodní divadelní organizace založena roku 1929 v Praze. Československo sehrálo významnou roli nejen v jejích počátcích, ale i při znovuobnovení její činnosti v roce 1957. Loutkové divadlo jako významný divadelní druh a prostředek k posílení uměleckých a humanistických hodnot bylo ve středu zájmu nejen loutkářů, ale i výtvarníků, spisovatelů a divadelníků v průběhu celého 20. století a UNIMA měla v popularizaci loutkářského umění významnou roli. UNIMA se hlásí k Deklaraci lidských práv z roku 1948 a později se stává přidruženou organizací UNESCO. V politicky rozděleném světě 2. poloviny 20. století byla jednou z mezinárodních nevládních divadelních organizací, které podporovaly a umožňovaly mezinárodní kulturní styky a spolupráci nejen v oblasti loutkového divadla, ale kultury vůbec.

U příležitosti oslav 90. výročí založení UNIMA se dne 7. června 2019 uskutečnila mezinárodní konference Úloha UNIMA pro uznání a rozvoj a význam loutkářství ve 20. století a její vize pro 21. století.Konference byla členěna na tři bloky, jež byly zaměřeny jak na historii, tak na současnou 

činnost a budoucnost UNIMA. První konferenční blok se soustředil na počátky UNIMA v období před 1. světovou válkou, druhý blok se vrátil k znovuobnovení činnosti UNIMA v roce 1957 a třetí blok představil vize UNIMA pro 21. století. 

Program oslav se konal během největší a nejstarší světové výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale a jeho součástí byl i diskusní blok na téma vystavování loutek s názvem Hanging out(Puppets on Show)v rámci PQ Talks dne 6. června 2019.  

Další součástí oslav byla vernisáž výstavy UNI…Co? UNIMA! 100 zemí, 90 let, 1 vášeňMuzea loutkářských kultur Chrudim a UNIMA Soiréev Říši loutek, tedy v místě, kde byla UNIMA před 90 lety založena. Zahraničí hosté měli možnost načerpat informace o současném českém loutkovém divadle a navštívit loutková představení v rámci programu PQ+ , na KALD DAMU a v Divadle Alfa v Plzni. 

UNIMA slaví 90 letpořádalo České středisko UNIMA, Institut umění – Divadelní ústav a Muzeum loutkářských kultur Chrudim. Partnery a podporovateli oslav byly Ministerstvo kultury ČR, hl. m. Praha, Národní muzeum, Říše loutek a Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha. 

Oslavy se konaly pod záštitou České komise pro UNESCO. 

Diskusní blok na téma vystavování loutek Hanging out(Puppets on Show) 

6. června 2019

PQ Talks / Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E

Oslavy 90. výročí založení UNIMA se konaly během největší a nejstarší světové výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale, které loutkářům poskytlo prostor pro diskusní blok v rámci projektu  PQ Talks.  Diskusní blok na téma vystavování loutek s názvem Hanging out(Puppets on Show)si kladl následující otázky: Jak vystavovat pomíjivé divadelní umění? Je možné předat komplexní zprávu o inscenaci pouhou prezentací hmotných divadelních artefaktů? Lze loutky vystavovat jen jako samostatné výtvarné objekty? O svých zkušenostech diskutovali: John Bellz Ballardova institutu a Muzea loutek ve Storrsu, Nina Monova z moskevského Ústředního loutkového divadla S. V. Obrazcovova, Lenka Šaldová z pražského Národního muzea, Mascha Erbeldingz mnichovského Městského muzea a Simona Chalupováz Muzea loutkářských kultur Chrudim. Diskusi moderovaly Kateřina Lešková Dolenská Martina Pecková Černá.Důvodem zvědavosti publika, které se dostavilo v hojném počtu, bylo nejen fakt, že loutkové divadlo už řadu let není na Pražském Quadriennale v expozicích příliš zastoupeno, ale také možnost představit loutkářství jako fenomén spojující výtvarné a divadelní umění, který se obecně těší zájmu odborníků i veřejnosti. Klíčem pro oslovení referujících byla jejich osobní zkušenost z práce v loutkářských muzeích i na loutkářských expozicích. Pro zúčastněné to byla vítaná příležitost nejen pro propagaci loutkářského umění, ale i sbírek v jednotlivých zemích. 

Návštěva Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU 

6. června 2019

Divadelní fakulta Akademie múzických umění 

Hosté oslav měli příležitost navštívit Divadelní fakultu a seznámit se s aktuálními pedagogickými i uměleckými trendy Katedry alternativního a loutkového divadla, nejstaršího vysokoškolského pracoviště zaměřeného na loutkové divadlo, jež byla založena v roce 1952. Zhlédli také ukázku z tvorby jejích studentů: inscenaci Nejmenší ze Sámů autorského Johany Bártové, Jakuba Šulíka  a Matěje Šumbery. 

Po skončení inscenace diskutovali s tvůrci a jejich pedagogy Braňo Mazúchem a Markem Bečkou.

Konference Úloha UNIMA pro uznání a rozvoj a výzkum loutkářství 

ve 20. Století a její vize pro 21. století  

7. června 2019

Konírna Nosticova paláce, Ministerstvo kultury ČR

V úvodu konference přednesla viceprezidentka UNIMA International Karen Smith zaslaný pozdrav prezidenta UNIMA Dadi Padumjee a po něm následoval příspěvek představitele nejstarší aktivní generace UNIMA Michaela Meschkeho ze Švédska s velmi osobním i kritickým vyznáním na adresu organizace, v jejíchž vrcholných orgánech léta pracoval. Druhou mluvčí byla zástupkyně mladé loutkářské generace, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová, která propojila význam loutkářské tradice s jejím současným pokračováním. Konference byla členěna na tři bloky, jež se zaměřily jak na historii, tak na současnou činnost a budoucnost UNIMA. První konferenční blok se soustředil na počátky UNIMA v období před 1. světovou válkou, druhý blok se vrátil k znovuobnovení činnosti UNIMA v roce 1957 a třetí blok představil vize UNIMA pro 21. století.

PROGRAM

9.00     Přivítání účastníků: Dita Limová(Vedoucí Oddělení UNESCO, Ministerstvo kultury ČR), Martina Pecková Černá (vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce, Institut umění – Divadelní ústav)

9.10     Zahajovací projev: Karen Smith(členka exekutivního výboru UNIMA International, USA/Austrálie)

9.25     Hlavní příspěvek: Michael Meschke (bývalý vice-president UNIMA, zakladatel mezinárodního loutkového muzea Marionettmuseet, Švédsko)

9.45     Hlavní příspěvek: Denisa Kirschnerová (ředitelka Divadla S+H, ČR)

Videozáznam z úvodního konferenčního bloku:

10.00   Blok I.

Začátky UNIMA od roku 1929 do 1. poloviny 20. století

Mluvčí: Edi Majaron (čestný člen UNIMA, zakladatel festivalu LUTKE, Slovinsko),Alain Lecucq (generální sekretář UNIMA France, Francie), Nina Malíková (předsedkyně Českého střediska UNIMA, ČR)

Moderátorka: Lenka Šaldová (Národní muzeum, ČR)

První konferenční blok se věnoval založení UNIMA a její historii před 2. světovou válkou, a to pohledem zakládajících členských zemí. Nina Malíková promluvila o roli Československa při zakládání organizace v Praze a její příspěvek doplnila projekce dosud nepublikovaných historických materiálů a dokumentů. Edi Majaron přiblížil málo známý příspěvek slovinských loutkářů ke zrodu organizace. Alain Lecucq vysvětlil okolnosti založení UNIMA v širším kontextu francouzského loutkového divadla. 

Videozáznam z I. konferenčního bloku: 

12.15    Blok II.

Obnova UNIMA po roce 1957

Mluvčí: Nina Monova (Ústředního loutkového divadla S. V. ObrazcovovaRusko), Cariad Astles (členka exekutivy UNIMA, UK), Cristina Grazioli (University of Padua,Itálie), Mascha Erbelding (StadtmuseumMnichov, Německo)

Speciální host: Penny Francis (čestná členka UNIMA, bývalá členka exekutivy UNIMA, zakladatelka Puppet Centre Trust, UK)

Moderátorka: Kateřina Lešková Dolenská (šéfredaktorka časopisu Loutkář,  členka výboru Českého střediska UNIMA, pedagog KALD DAMU).

Druhý konferenční blok se soustředil na historii UNIMA a její aktivity po jejím obnovení v roce 1957 až do revolučních 90. Let, kdy se zásadním způsobem proměnila geopolitická situace. V této části konference vystoupila historička umění a divadla Cristina Grazioli z University of Padova, kurátorka Mascha Erbelding z Městského muzea v Mnichově, divadelní vědkyně Nina Monova z Ústředního loutkového divadlo S. V. Obrazcova a pedagožka Royal Central School of Speech and Drama a předsedkyně výzkumné komise UNIMA Cariad Astles. Jejich příspěvky se zaměřily na společenskou roli UNIMA v období binárně polarizovaného světa, kdy tato mezinárodní organizace přispívala k setkáním navzdory složité politické situaci; nejčastěji zmiňovaným slovem v tomto, bloku bylo “přátelství”. Čestným hostem tohoto panelu byla britská historička a pamětnice Penny Francis, která zdůraznila potřebu pěstován přátelských kontaktů a mezinárodních vztahů, které umožňují další rozvoj loutkářství. 

Videozáznam z II. konferenčního bloku: 

14.00    Blok III.

Vývoj UNIMA v posledních dekádách a její vize pro 21. století

Mluvčí: Takaki Kida (Rada Japan UNIMA Centre, Japonsko), Ida Hledíková(Vysoká škola múzických umění, Slovensko),John Bell (Ballardův institut a Muzeum loutek ve Storrsu,USA), Kristýna Täubelová (Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU, ČR)

Moderátorka: Zuzana Vojtíšková (Český rozhlas, ČR)

Třetí blok konference UNIMA zahrnul příspěvky amerického performera, autora, režiséra a divadelního historika Johna Bella, který informoval o své zkušenosti s UNIMA v USA. Japonský zástupce UNIMA Kida Takaki přiblížil poměrně krátkou historii UNIMA v jejich zemi a vyslovil naději, že loutkové divadlo má v Japonsku mladé nadšené pokračovatele. Pedagožka a teoretička Ida Hledíková z Vysoké školy múzických umění v Bratislavě se zaměřila na své zkušenosti z působení v exekutivě UNIMA International, povzdechla si nad trendem mizení loutek z tzv. loutkových představení i nad způsobem výběru inscenací na mezinárodní festivaly. Její příspěvek se stal výrazným impulzem pro diskusi, která se poté mezi účastníky konference rozproudila. Týkala se především politických otázek ohledně výběru inscenací i potřeby zvát dramaturgy mezinárodních festivalů na domácí přehlídky loutkového divadla. Poslední, kdo v této sekci prezentoval svůj příspěvek, byla Kristýna Täubelová z pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění, která 

představila způsoby práce se studenty na Katedře alternativního a loutkového divadla a svůj příspěvek bohatě doprovodila zajímavými fotografiemi.

Videozáznam z III. konferenčního bloku: 

PublikaceUNI…CO? UNIMA!

Česká stopa v historii mezinárodní loutkářské organizace 

Ed. Nina Malíková

Publisher: Muzeum loutkářských kultur Chrudim 

Publikace vydaná u příležitosti 90. výročí založení mezinárodní loutkářské unie UNIMA se zaměřuje především na kulturní situaci v Evropě začátku 20. století, vývoj loutkářství a český příspěvek k rozvoji mezinárodních vztahů v oblasti loutkového divadla. 

Výstava UNI…CO? UNIMA! 90 let, 101 zemí, 1 vášeň 

7. června 2019 

Galerie Českých center 

Ředitelka Muzea loutkářských kultur Chrudim Simona Chalupová slavnostně otevřela výstavu prezentující vznik a vývoj UNIMA, která zahrnovala filmové záznamy ukázek, jak se hraje loutkové divadlo na celém světě, důležité dokumenty a fotografie z historie UNIMA. 

Výstavu připravilo Muzeum loutkářských kultur, které k příležitosti vernisáže představilo stejnojmennou publikaci. K vidění bylo mnoho artefaktů spojených s dějinami UNIMA, jako třeba výtvarné návrhy loga UNIMA nebo replika plakety připomínající založení UNIMA v Praze. Pomyslným středobodem celé výstavy pak byly loutky a scénografie ze zásadního díla moderní české loutkové tvorby, inscenace Enšpígl královéhradeckého Divadla Drak. Toto životní dílo řezbáře a loutkoherce Františka Vítka představuje symbolickou připomínku kongresu UNIMA k 50. výročí organizace, kdy bylo v Praze vystaveno v roce 1979.   František Vítek, který spolu se svou ženou Věrou Říčařovou je laureátem Ceny Thálie 2016 za celoživotní loutkářské mistrovství, byl čestným hostem vernisáže. 

UNIMA SOIRÉE

7. června 2019

Říše loutek  

Závěrem oslav bylo soirée v divadle Říše loutek, kde byla 20. května 1929 založena UNIMA a na němž se sešli zahraniční hosté i domácí loutkáři. Hlavní večerní program, který konferoval Kašpárek domácí Říše loutek vytvořený Vojtou Suchardou, přivedl na scénu Tchantchѐse z Belgie, Pulcinellu z Itálie, Punche z Anglie, Kašpárka z Čech, Petrušku z Ruska, Guignola z Francie a Kasperla z Německa. Ti všichni se představili v podání svých současných interpretů. V průběhu večera s Kašpárkem vystoupilo Loutkové divadlo V Boudě z Plzně, postavu Tchantchѐse předvedl Denis Fauconnier z Théâtre à Denis, Pulcinella přicestoval z Turína spolu s Gianluco Di Matteem, s Punchem diváky seznámil soubor Hand to Mouth Theatre, představitel Guignola Gustave Amoureux ze souboru La compagnie M.A. dorazil z Lyonu a Kasperla představil Wolfgang Bürger z Pforzheimu. Na konci večera  přišel ještě z jeviště pozdravit Spejbl s Hurvínkem ze stejnojmenného divadla. Soirée doplnila výstava, projekce a také prohlídka divadla, které v posledních dvou letech prochází důkladnou renovací. Po skončení programu měli návštěvníci příležitost k osobnímu setkání a k rozhovorům při sklence vína v klubovně divadla, zahraniční hosté obdrželi pamětní list.

Exkurze do Plzně jako jednoho z center českého loutkářství 

a přednáška o současném českém loutkovém divadle 

v Institutu umění – Divadelním ústavu 

8. června

V poslední den oslav byla pro zahraniční hosty UNIMA uspořádána exkurze do Plzně, kde navštívili loutkové divadlo ALFA a předpremiéru inscence Cirkus zlodějů na motivy románu Williama Sutcliffa. Autory divadelní adaptace jsou dramaturgyně Divadla Alfa Petra Kosová, režie se ujal umělecký šéf souboru Tomáš Dvořák, který je mistrem loutkových triků a vtipů. Cirkusové prostředí je pro jeho režijní um jako stvořené. A protože si přizval osvědčeného scénografa Ivana Nesvedu, bylo o loutkářská cirkusová kouzla postaráno. Po představení navštívili hosté divadelní dílny, kde si mohli prohlédnout loutky i z dalších představení Divadla Alfa. Po návratu do Prahy byla v Institut umění – Divadelním ústavu uspořádána přednáška o historii a současnosti českého loutkového divadla, kterou přednesla expertka na české loutkové divadlo a šéfredaktora časopisu LoutkářKateřina Lešková Dolenská.

Doprovodný program 


V průběhu oslav UNIMA měla česká veřejnosti možnost navštívit i divadelní představení zahraničních hostů, vystoupili v rámci UNIMA Soirée. 

Guignol a sklenička marmelády

8. června 2019 v 11:00

Národní zemědělské muzeum, Praha

Adaptace textu z tradičního repertoáru francouzského Guignola. Hra pro gurmány, děti a jejich rodiče v podání  La compagnie M.A., Théâtre Le Guignol de Lyon. 

Anglický Punch a jeho žena Judy 

8. června 2019 v 11:30

Národní zemědělské muzeum, Praha

Klasická verze inscenace Punch a Judy tak, jak se vždy tradičně hrávala v Anglii na mořských pobřežích předvedl soubor  Hand to Mouth Theatre.  

Le guarattelle di Pulcinella 
8. června 2019 ve 14:00
Galerie Scarabeus, Praha

Tradiční neapolskou loutkovou inscenace s hlavní postavou Pulcinelly zahrál  Gianluca Di Matteo ze souboru  Burattini e ombre  

Kráska z Kalábrie
6. června 2019 v 19:30
Studio Naivního divadla v Liberci

Představení s tradičními loutkami vycházející ze slavných příběhů starých rytířských románů s postavou Tchantchèse předvedl Denis Fauconnier z Théâtre à Denis. 

Organizační tým 

Dramaturgie: Nina Malíková, prezidentka Českého střediska UNIMA  

Obsahová spolupráce: výbor Českého střediska UNIMA, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Říše loutek, Pražské Quadriennale 

Koordinace: Martina Pecková Černá, Institut umění – Divadelní ústav 

Manažer produkce: Barbora Comer, Institut umění – Divadelní ústav 

Produkce: Alena Kulhánková, Institut umění – Divadelní ústav / tajemnice českého střediska UNIMA, Říše loutek, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Pražské Quadriennale

Fotografie: Adéla Vosičková 

Kontakt: Barbora Comer,Oddělení mezinárodní spolupráce, Institut umění – Divadelní ústav, E barbora.comer@idu.cz, M +420 775 856 540. 

Poděkování patří všem kolegům a přátelům loutkového divadla z ČR i zahraničí, kteří s přípravou UNIMA slaví 90 let v Praze pomohli.