Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Oslavy 90. výročí založení UNIMA

Oslavy 90. výroční založení UNIMA jsou koncipovány jako 4denní setkání loutkářských odborníků s významnými loutkářskými osobnostmi, představiteli UNIMA a loutkářskou i divadelní veřejností. Oslavy se uskuteční v Praze ve dnech 6. – 8. června 2019.

Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) byla jako vůbec první mezinárodní divadelní organizace založena roku 1929 v Praze. Československo sehrálo významnou roli nejen v jejích počátcích, ale i při znovuobnovení její činnosti v roce 1957. Loutkové divadlo jako významný divadelní druh a prostředek k posílení uměleckých a humanistických hodnot bylo ve středu zájmu nejen loutkářů, ale i výtvarníků, spisovatelů a divadelníků v průběhu celého 20. století a UNIMA sehrála v popularizaci loutkářského umění významnou roli. UNIMA se hlásí k Deklaraci lidských práv z roku 1948 a později se stává přidruženou organizací UNESCO. V politicky rozděleném světě 2. poloviny 20. století byla jednou z mezinárodních nevládních divadelních organizací, které podporovaly a umožňovaly mezinárodní kulturní styky a spolupráci nejen v oblasti loutkového divadla, ale kultury vůbec.

U příležitosti oslav 90. výročí založení UNIMA se dne 7. června 2019 uskuteční mezinárodní konference „Úloha UNIMA pro uznání a rozvoj a význam loutkářství ve 20. století a její vize pro 21. století“. Konference bude členěna na tři bloky, jež se zaměří jak na historii, tak na současnou činnost a budoucnost UNIMA. První konferenční blok se bude soustředit na počátky UNIMA v období před 2. světovou válkou, druhý blok se vrátí k znovuobnovení činnosti UNIMA v roce 1957 a třetí blok představí vize UNIMA pro 21. století.

Program oslav se koná během největší a nejstarší světové výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale a jeho součástí bude diskusní blok na téma vystavování loutek s názvem Hanging out (Puppets on Show) v rámci PQ Talks dne 6. června 2019.  Další součástí oslav bude vernisáž výstavy UNI…Co? UNIMA! 100 zemí, 90 let, 1 vášeň Muzea loutkářských kultur Chrudim v prostorách Galerie Českých center a slavnostní večer v Říši loutek, tedy v místě, kde byla UNIMA před 90 lety založena. Zahraničí hosté budou mít také možnost načerpat informace o současném českém loutkové divadle a navštívit loutková představení v rámci programu PQ+  i mimo Prahu.

Pořadateli oslav jsou České středisko UNIMA, Institut umění – Divadelní ústav a Muzeum loutkářských kultur Chrudim.

Partnery oslav jsou MKČR, hl. m. Praha, Národní muzeum, Říše loutek a Národní divadlo marionet.

Oslavy se konají pod záštitou České komise pro UNESCO.