Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

2006 – Tři mušketýři – Divadlo Alfa

Držitelem ceny ERIK se v roce 2006 stala inscenace stejnojmenného románu Tři mušketýři plzeňského Divadla Alfa.

Jako inspirační východisko k „maňáskové grotesce“ na dané téma, nikoli ovšem k nápodobě (to by ani nebylo možné) posloužila spolu s románem němá groteska Maxe Lindera z r. 1922. Posloužila ale pouze k získání odvahy k „přečtení“ notoricky známého příběhu s potřebným nadhledem a v žádoucí zkratce. A inspirovala tvůrce i po formální stránce – ve výsledném „scénickém komiksu“ je důraz kladen na vizuální složku a akci, text má „esemeskový“ charakter a rozměr, zatímco funkci filmových mezititulků přebraly písničky, zpívané za živého doprovodu harmoniky, dud a bicích. Inscenace získala na XXVI. SKUPOVĚ PLZNI v r. 2006 pět cen z deseti udělených.