Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Klub UNIMA – 18. listopadu 2016 v divadle Říše loutek


Setkání bylo věnováno především prezentaci almanachu FENOMÉN ČESKÉHO LOUTKÁŘSTVÍ. Program doplnila krátká vystoupení souborů Divadla Říše loutek, Maminy Jaroměř, Jiskra Praha, V Boudě Plzeň.

Obr-1: Hlediště divadla Říše loutek zaplnili loutkáři ze všech koutů České republiky

Obr-2: Skupina amatérských loutkářů (SAL) Svazu českých divadelních ochotníků byla iniciátorem vzniku almanachu o nejstarších loutkářských souborech. Přítomné loutkáře pozdravil současný předseda SAL, Aleš Pop.

Obr-3: Z vystoupení domácího souboru Říše loutek

Obr-4: Z vystoupení souboru Maminy z Jaroměře

Obr-5: Z vystoupení souboru Jiskra z Prahy

Obr-6: Z vystoupení souboru V Boudě z Plzně

Obr-7: Karel Kerlický, majitel nakladatelství KANT, představuje almanach FENOMÉN ČESKÉHO LOUTKÁŘSTVÍ

Obr-8: Přípitek na novou knihu

Obr-9: První čtenáři almanachu FENOMÉN ČESKÉHO LOUTKÁŘSTVÍ

Obr-10: Improvizovaná autogramiáda

Obr-11: Na oficiální program navazovalo mnoho neformálních debat a přátelských setkání

Obr-12: Pro mimopražské loutkáře to byla také příležitost k prohlídce zákulisí Říše loutek

Jan Novák: Fenomén českého loutkářství (Nejstarší amatérské soubory)

Kniha vychází nedlouho poté, co byl fenomén českého loutkářství zapsán do seznamu nehmotného kulturního dědictví České republiky a krátce před tím, než tento fenomén uznalo v celosvětovém měřítku i UNESCO. Tento fenomén by nemohl existovat, kdyby u nás nebyly stovky, v meziválečném období dokonce tisíce amatérských loutkářských souborů. Některé z těchto souborů pracují přes padesát a některé i přes sto let. A právě těmto dlouhověkým souborům je almanach věnován.
Je v něm představena historie čtyřiaosmdesáti souborů, a je to velice pestrá společnost. Vedle souborů které výrazně ovlivnily tvář českého loutkářství, a to nejen amatérského, jsou i soubory působící ve velmi skromných podmínkách. Soubory početné i malé skupiny. Jan Novák, sám loutkář, který se historii, ale i provozování loutkového divadla věnuje již desítky let, shromáždil úctyhodné množství informací o tomto svébytně českém fenoménu, knihu doplnil více než 150 fotografiemi, statistickými údaji i obsáhlou bibliografií. V medailonu jednotlivých souborů se věnuje jejich historii i estetice, a postihuje i zákruty jejich nezřídka komplikované existence.