Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Muzeum loutkářských kultur jubilejně a pracovně

Informace o průběhu mezinárodního pracovního setkání „Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3.tisíciletí“

 

V chrudimském loutkářském muzeu se u příležitosti oslav 30.výročí založení muzea konalo ve dnech 27.-29.6. mezinárodní pracovní setkání na téma Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3.tisíciletí. Kromě domácích teatrologů a zástupců muzeí s významnými loutkářskými sbírkami (Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum hračky a louky Modrém Kameni na Slovensku…) i divadelníků ,se ho zúčastnili také zahraniční hosté, jejichž příspěvky setkání zahájily. Z Mezinárodního loutkářského muzea Antonia Pasqualina v italském Palermu přijala pozvání paní Janne Vibaek Pasqualino, která v současné době toto významné muzeum vede. Paní Pasqualino hovořila především o sběratelském úsilí, které vedlo k založení muzea a seznámila posluchače s u nás málo známou technikou tradičního siciliského marionetového divadla, které je v historii loutkového divadla známé jako Opera dei puppi. Lars Rebehn, další zahraniční host setkání, je kustodem loutkářských sbírek při Státních uměleckých sbírkách v Drážďanech. V muzeu, které na chrudimském setkání zastupoval, jsou uloženy historické varietní marionety, plošné loutky tzv.rodinných divadélek a kulisy a loutky pro theatrum mundi i zcela unikátní loutky Kurta Schmidta z období Bauhausu. Pan Rebehn ve svém referátu upřednostnil možnosti předvádět návštěvníkům loutky v akci a podpořil současné snahy vystavovatelů o divadelní rekonstrukce jak divadelních představení tak způsobu hry s jednotlivými typy loutek. Poslední referující mezi zahraničními hosty byla paní Hana Ribi-Štěpková, ze švýcarského Curychu, která přivezla do Chrudimi zajímavý videozáznam rekonstrukce inscenace loutkového představení z r. 1937 Krejčík-hrdina, kterou v loňském roce realizovala s českými loutkáři ve Studiu Jiřího Trnky v Praze a kterému věnoval časopis Loutkář ( 2001/x ) mimořádnou pozornost..

Za „domácí“ hovořila o Muzeu loutkářských kultur jeho ředitelka Alena Exnarová , o úskalích vystavování historicky cenných materiálů historička doc. Alice Dubská. Své zkušenosti z řady výstav i z rozmanité práce s historickými loutkami (rekonstrukce inscenací s brněnskou Maringotkou) nabídl účastníkům setkání Jaroslav Blecha z divadelního oddělení Moravského zemského muzea v Brně a oživil svůj příspěvek videonahrávkou filmu O statečném Vladislavovi a věrné Elišce, který v režii Josefa Krofty ( a za použití historických loutek i jejich replik) vznikl v r. 1984 v pražském Krátkém filmu.

Po oba večery se u příležitosti tohoto setkání hrálo loutkové divadlo. 27. 6. přibyl do Chrudimi host ze Slovenska – Anton Anderle, který v jedinečné atmosféře setmělého Žižkova náměstí předvedl svůj Nejmenším cirkusem na světě a následující večer zahrála účastníkům malého sympozia Říše loutek stále živě vervní představení Muž, který prodává rány holí na námět francouzského loutkáře E.Durantyho.

Bývá zvykem hovořit při takových příležitostech o významu a prospěšnosti celé akce. Je tomu tak bez nadsázky i v případě chrudimského muzejnického setkání a nejde jen o zdvořilostní gesto směrem k pořadatelům či hostům. Cílem setkání totiž bylo nejen zviditelnit existenci a činnost chrudimského muzea, které je v České republice jediným specializovaným loutkářským muzeem, ale zároveň využít poznatky z obdobných evropských pracovišť, jejichž zkušenosti mohou často zkrátit či zjednodušit i cesty našeho hledání.