Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Problémy s ERIKEM aneb ERIK 2003

Od té doby, co byl poprvé udělen ERIK (1998), přesněji řečeno co se nápad Karla Šefrny stal díky realizaci řezbáře a výtvarníka Jaroslava Doležala skutkem, jsou problémy, jak s ním (tedy s Erikem) naložit? Na to, že je soška putovní a že je tedy třeba ji vždy na konec Přeletu přivézt či přinést a předat (jen jedenkráte strávila celý rok v redakci Loutkáře), si už její držitelé – byť neradi – zvykli. Zatím se vždy ERIK na sjednané místo dostavil. Potíže jsou však každý rok s pravidly pro jeho udělování. Původním záměrem byla aktivizace všech členů Českého střediska UNIMA. A také ti měli několikráte možnost do volby zasáhnout. Leč ouha! Hlasů se scházelo čím dále tím méně, přišly i omluvy, že ne všichni všechno viděli, shoda nepanovala ani v tom, zda jde o hlasování o představeních Přeletu, či jaksi obecně ze všeho, co se v tom roce urodilo, atd… Takže se „legislativní“ úpravou oslovilo podvakráte 33 odborníků ze tří proudů, které Přelet představuje, a tak možnost hlasovat měli oslovení z řad profesionálů (tj. z oblasti statutární i nezávislé) i amatérů. Situace byla obdobná, i když ne zcela beznadějná. Zase omluvy, zase rozpaky nad tím, co když vyhraje něco, co třeba na Přeletu vůbec nebylo (o tom, že ne všichni oslovení byli členové UNIMA ani nemluvě). Je to zkrátka problém, kterým se na svých jednáních předsednictvo Českého střediska UNIMA rok co rok nejméně od jara do podzimu zabývá. Takže letos to mělo na odpovědnosti všech devět jeho členů. Že se výsledné hlasování bezprostředně po posledním představení ukázalo organizačně i provozně jako nepříliš šťastné, jistě potvrdí všichni, kteří se udělení ERIKA v Divadle Minor v neděli 9.11. odpoledne zúčastnili. Takže otázkou, kterou se bude muset předsednictvo Českého střediska při hodnocení celého Přeletu zcela určitě zabývat dříve než na jaře, bude zcela určitě ten zatrolený ptáček ERIK.

Co myslíte, aktivizuje ERIk nakonec přece jen členstvo České sekce alespoň k diskuzi o jeho osudech?