Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Světový den loutkového divadla 2014

Mezinárodní prohlášení mistra Eduarda Di Maura

Loutka pochází z jedné z nejprimitivnějších a nejoriginálnějších forem umění, a to ze hry a nikoliv ze znázornění posvátného, jak se občas říká. Rodí se z představení, které je objektivní, spontánní, transparentní, přirozeně se stává komplexním a osvojuje si různé formy a obsahy.

Loutka, díky své transgresivní povaze, bývala postrachem a byla pronásledovaná králi, císaři, emíry, cary a dalšími formami hrubé moci, protože tato hadrová či dřevěná postavička, jakkoliv roztomilá a pitoreskní, má také vytříbený talent k vyjádření odsouzení a kritiky, je schopná svižně a jízlivě projevit sarkasmus, ironii a humor.

Období lidského života, které by se mohlo nejlépe identifikovat s tímto tisíciletým uměním, je dospívání, protože právě mladí lidé jsou nositeli stejné energie, která v sobě obsahuje jistou vášnivou nezodpovědnost, a reagují se stejnou prudkostí na to, co mají rádi, co odsuzují nebo co kritizují. Možná to vysvětluje, proč je to mládí, které si stojí za svým a s oblibou cílí na světová média, která banalizují vše podstatné a vyzdvihují bezvýznamnosti.

Již po několik desetiletí se naše divadlo významnou měrou zaměřuje na dospívající mládeži, věnuje se tématům, která je zajímají a pobízí je, aby pomocí loutek vyjadřovali to, po čem touží a co se jich dotýká. Je to mládež, která vynáší na světlo témata, která jsou tabu, jako je násilí, mafie, alkoholismus, korupce, předčasné těhotenství, samota a mnoho dalších, které konfrontuje s otevřeností a nedostatkem respektu.

Loutkáři mohou a musí zdokonalovat své tvůrčí schopnosti pomocí četby, studia, výzkumu a experimentování s novými formami. Musí ve svém scénickém vyprávění hledat krásu a harmonii, a nesmí nikdy zapomenout, že ve vztahu k loutkovému divadlu je zapotřebí kompromis.

 

Když mluvím o kompromisu, je   to slovo, které má nespočetně významů a definic, chtěl bych zmínit, že máme zodpovědnost snažit se porozumět tomu, jaké je naše opravdové místo na tomto světě, jakou máme pozici vzhledem k několikanásobnému zneužívání moci v samotném středu současné společnosti – kdo jsou dnes králové – jsou to emíři, šejkové? V dnešní době už nesedí na trůnech ostentativně zdobených drahými broušenými kameny. Dnes se raději objevují tam, kde je nikdo zřetelně nevidí. Vlastní komunikační prostředky, které staví na odiv, nebo je skrývají, podle toho jak se jim to hodí. Tento tisícihlavý král je zkorumpovaný a primitivní neoliberalismus, jeho carové jsou velké mnohonárodnostní korporace, které aby zvýšily své zisky a moc, úplně ignorují fakt, že ničí planetu a ničí životy.

Loutkáři z celého světa, pojďme čelit krutosti, nerovnosti a nespravedlnosti za použití nekonečné rozmanitosti technik a estetik, abychom vytvořili co nejexpresivnější postavu – loutku – a nechali jí plamenně promluvit, pojďme významně zdviženým ukazováčkem poukázat na mladé, kteří se sami považují za neambiciózní, a předvést jak pracují na opravdovém rozvoji a snaží se o lepší a humánnější svět.

Eduardo Di Mauro