Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva ze XVIV. Kongresu UNIMA v chorvatské Rijece

Jednání kongresu probíhalo ve dnech 7.- 11.6.2004 (včetně jednoho diskusního dopoledne s tématem Současné loutkové divadlo ve světě).
Kongresové materiály byly ze strany generálního sekretariátu i organizátorů připraveny na vynikající úrovni, s příkladnou transparentností – ať už se to týkalo hospodaření UNIMA či záznamů diskusí (Rada UNIMA v Atlantě 2002, výsledky práce komisí i exekutivy).
Při volbách do nové exekutivy, do níž již nemohla ze statutárních důvodů kandidovat řada známých osobností z práce UNIMA včetně prezidentky Margarety Niculescu, která pracovala ve vrcholových orgánech od r. 1957, došlo k výrazné personální i generační obměně jejího složení. Na návrh Penny Francis z Velké Británie (a se souhlasem kandidáta i obou českých radů) byl podán návrh na kandidaturu Stanislava Doubravy do funkce prezidenta UNIMA. (Předsednictvo Českého střediska na svých schůzích během roku 2003 i 2004 v očekávání personální obměny navrhovalo S.Doubravu na post generálního sekretáře, po stanovisku M.Arrecheho znovu v Rijece kandidovat, podpořilo možnost kandidatury na prezidenta organizace). Ze tří kandidátů na tuto čestnou funkci – Massimo Schuster, Jacques Trudeau a Stanislav Doubrava – největší počet hlasů nakonec získal a prezidentemse tak stal aktivní loutkář Francouz Massimo Schuster. Generálním sekretářem byl opět zvolen Španěl Miguel Arreche, sídlo organizace zůstává v Charleville Mézieres.
Stanislav Doubrava byl zvolen Viceprezidentem UNIMA a v rozdělení funkcí ve vedení komisí zůstává předsedou Komise pro mezinárodní festivaly.
Příští Kongres UNIMA se bude konat v květnu roku 2008 v Perthu v západní části Austrálie.
Mezinárodního loutkářského festivalu v Rijece se z České republiky zúčastnilo liberecké Naivní divadlo s inscenací Shakespearovy Bouře, která získala výrazný obdiv především od přítomných kanadských a maďarských divadelníků.

KOMISE UNIMA a její předsedové:
Komise publikační a komunikační – Margareta Niculescu (Francie)
Komise pro amatéry –
Komise vědeckého výzkumu – Ida Hledikova (Slovensko)
Komise loutky ve výchově – Livija Kroflin (Chorvatsko)
Komise pro vzdělávání a profesionální formaci loutkářů – Behrouz Gharibpour (Írán)
Komise pro mezinárodní festivaly – Stanislav Doubrava (Česká republika)
Statutární komise – Knut Alfsen (Norsko)
Komise pro kulturní výměny – Alberto Cebreiro (Španělsko)
Komise pro hledání nových ekonomických zdrojů – Annette Dabs (Německo)
Geografická komise:
Evropská – Mansi Stycz (Finsko)
Latinsko-Americká – Ana María Allendes (Chile)
Severoamerická – Jacques Trudeau (Kanada)
Asijsko-Paicifická – Jennifer Pfeiffer (Austrálie)
Africká –