Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Simona Chalupová vystřídala Ninu Malíkovou na pozici předsedkyně Českého střediska UNIMA

České středisko UNIMA si na únorovém zasedání výboru zvolilo novou předsedkyni. Stala se jí dlouholetá členka výboru Simona Chalupová, která nahradila dosavadní předsedkyni Ninu Malíkovou.

Foto: Facebook / Muzeum loutkářských kultur ǀ Chrudim

Simona Chalupová je absolventkou režie a dramaturgie loutkového a alternativního divadla na pražské DAMU. Od ukončení svého studia v roce 1995 pracovala jako externí režisérka a autorka her v oboru alternativního a loutkového divadla v mnoha divadlech pro děti u nás i v zahraničí, převážně v Polsku. Od roku 2011 působí jako ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Členkou výboru českého střediska UNIMA je od roku 2012.

Dosavadní předsedkyně, Nina Malíková, se dlouhodobě zasazuje o propagaci dobrého jména českého loutkářství ve světě a o uchování jeho paměti. Opakovaně působila v exekutivních funkcích Mezinárodní loutkářské unie UNIMA i jako prezidentka českého střediska této mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO. Kurátorsky se podílela na řadě výstav věnovaných historii i současnosti českého loutkového divadla a je spoluautorkou úspěšné anglickojazyčné publikace Czech Puppet Theatre Yesterday and Today, kterou vydal Institut umění – Divadelní ústav, a řady textů o českém loutkovém divadle publikovaných v zahraničí. V neposlední řadě je Nina Malíková jednou z iniciátorek zápisu českého a slovenského loutkářství na seznam nehmotného dědictví UNESCO v roce 2016. Nadále bude v Českém středisku UNIMA působit jako rada.

Za její dosavadní práci ji patří veliký dík.