Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

XXIII.kongres UNIMA

V pátek 23.4. 2021 skončil pětidenní XXIII.kongres UNIMA, který se poprvé v historii této organizace konal vzhledem ke všem současným okolnostem on-line. České středisko dosáhlo na tomto kongresu řady významných úspěchů: – Kateřina Lešková – Dolenská byla jako nominovaná kandidátka českého střediska zvolena do Executivy International, námi navrhovaný kandidát na post generálního sekretáře UNIMA – pan Dimitri Jageneau z Belgie ve volbě uspěl a povede v této funkci UNIMA v nejbližších čtyřech letech. On-line přítomní účastníci Kongresu velmi ocenili i naši zprávu o činnosti českého střediska i o dění v loutkářské oblasti u nás.

Tentokráte organizačně i technicky velmi náročný kongres končil volbou řady odborných komisí a jejich předsedů z řad ECI a volbou místa příštího kongresu, kterým bude v roce 2025 Chuncheon v Jižní Koreji. 

XXIII. kongres UNIMA byl velmi úspěšný i v proměně struktury vedení této organizace, kde se objevila nejen řada nových mladých tváří ale požadavky, které zazněly v řadě příspěvků a chatových debat. Všechny se týkaly větší propojenosti mezi jednotlivými středisky, spoluprací a vstřícnější  atmosférou mezi vedením organizace a členy, než tomu bylo doposud.