Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Exekutiva UNIMA se sešla v Charleville-Mezieres

Ve dnech 16.-19.9.2011 jsem se zúčastnil pravidelného výročního zasedání Exekutivy UNIMA, které se tentokrát konalo při příležitosti jubilejního 50. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu Festival Mondial des Theatres de Marionnette a 30.výročí založení Mezinárodního loutkářského institutu a divadelní školy ve francouzském Charleville –Meziéres, rodném městě Arthura Rimbauda a sídle generálního sekretariátu UNIMA.
Třídenní zasedání, konané ve Villa Aubilly, projednávalo kromě pravidelné agendy, kdy se schvalují zprávy jednotlivých komisí, účetní závěrka uplynulého roku i finanční výhled na rok 2012 i řadu nových bodů, které vyplynuly z loňských požadavků mimořádného kongresu v holandském Dordrechtu.

První den zasedání zahájil prezident UNIMA pan Dadi Padumjee z Indie, účastníky exekutivy ze 17 zemí přivítala i čestná prezidentka UNIMA paní Margareta Niculescu a ředitelka Institutu paní Lucille Bodson. Zpráva Generálního sekretáře Jacquese Trudeau a zápis z loňského Kongresu byly schváleny jednohlasně.

Následovaly zprávy jednotlivých komisí, které ve většině případů fungují velmi aktivně. Komise pro mezinárodní festivaly, které předsedám, připravuje tištěnou podobu nového aktualizovaného Kalendáře mezinárodních festivalů, který bude představen v čínském Chengdu v roce 2012. Vzhledem k potřebnosti projekt získal i finanční podporu UNIMA International. a také zpráva komise byla přijata s potleskem.

Druhý pracovní den byl zahájen v místní Médiateque , setkáním se starostkou Charleville Meziéres paní Claudine Ledoux a s čínskou delegací , reprezentující město Chengdu-příštího hostitele Kongresu UNIMA a mezinárodního doprovodného festivalu v roce 2012. Po krátkém koktailu se exekutiva přesunula zpět do pracovních prostor zasedání, kde čínská delegace, kterou vedl místostarosta města Chengdu a paní Tang Dayu, předsedkyně UNIMA China, odpovídala podrobně na dotazy o průběhu příprav Kongresu v roce 2012, který proběhne v termínu 27.5.-3.6.2012. Cílem Exekutivy směrem k pořadatelům byla a je především snaha, vytvořit členům UNIMA, kteří přijíždějí na kongres často za vlastní prostředky, přijatelné podmínky pro pobyt, stravování a festivalový program. Po zkušenostech z Austrálie, která pojala Kongres spíše jako komerční příležitost, byla řada účastníků, včetně exekutivy, velmi zklamána a nechce podobnou situaci opakovat. Čínská strana se snažila (celkem úspěšně) veškeré obavy rozptýlit a zdá se, že je velmi dobře připravená. Stav příprav lze sledovat na www.unima2012.org, program by měl být jasný do konce října a Číňané rovněž ochotně posunuli první termín pro přihlášky, který je finančně nejzajímavější.

Třetí pracovní den byl dominantně věnován úkolům, které vyplynuly z jednání loňského Kongresu v Holandsku. Z nich na prvním místě stojí překlad WEPA- Světové encyklopedie loutkového divadla, do anglické verze, která by měla být dostupná nejprve na internetu a po nalezení vydavatele dozná i tištěné podoby. Vzhledem k řadě požadavků na revizi původních podkladů a jejich úpravu pro anglický překlad, kdy nebylo možné dojít k přijatelnému řešení bylo rozhodnuto, že se požadavky na úpravy od jednotlivých národních středisek soustředí v publikační komisi, kterou vede paní Karen Smith z USA a následně budou respektovány její návrhy na další postup. O možnost překladu do ruštiny požádala oficiálně i ruská strana, která však podmiňuje tištěné vydání souhlasem s uspořádáním Kongresu UNIMA v roce 2016. Publikační komise rovněž předložila k diskusi novou podobu www.unima.org. která nabízí atraktivnější grafiku i rozšířené menu, zajímavé i pro „běžného cestovatele „po internetu.

Proběhla rovněž diskuse o přípravách voleb do nové exekutivy v roce 2012, kam je navrhován za Českou republiku ( s velmi pozitivní mezinárodní reakcí) PhDr. Jaroslav Blecha z Moravského zemského muzea. Odpoledne a večery sloužily ke schůzím jednotlivých komisí UNIMA a k návštěvám festivalových představení. Během pobytu v Charleville jsem absolvoval řadu setkání s řediteli mezinárodních festivalů, kteří navštěvovali představení Naivního divadla Liberec, vybraná do festivalového programu (Labutí jezírko a Tři přadleny).

Vedl jsem také schůzi Komise UNIMA pro mezinárodní festivaly za účasti členů ze šesti zemí a čtyř kontinentů včetně ředitelky Festival Mondial des Theatres de Marionnette paní A.F.Cabanis, která poskytla komisi zázemí pro jednání. Po skončení Exekutivy jsem zůstal na festivalu se souborem a byl ke konci týdne rovněž přítomen oficiálnímu vzniku AVIAMA ( Asociace měst, která chovají přátelský vztah k loutkovému divadlu) kam se reprezentanti města Liberec (a Plzně) připojili jako zakládající členové.

Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat Institutu umění-Divadelnímu ústavu, za příležitost účastnit se jednání Exekutivy UNIMA i zasedání festivalové komise, a za laskavou podporu cestovních nákladů . Přítomnost na zasedáních zvolených zástupců je vnímána nejen jako víceméně povinnost, ale je vždy i důležitým signálem o potřebě mezinárodní spolupráce v konkrétní zemi. V tomto směru nelze prozatím České republice nic vytknout.

Stanislav Doubrava
ředitel Naivního divadla Liberec
Vicepresident UNIMA International