Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

UNIMA Council (Kuba – Varadero – Matanzas)

Zasedání Rady UNIMA International bylo historicky prvním v Latinské Americe. Kubánská UNIMA jej pořádala na základě rozhodnutí z čínského Chengdu z  r. 2012,  za podpory  Národní  rady pro scénická umění (Ministerstvo kultury).

Sál v komplexu Plaza America Convention Centre ve  známém letovisku Varadero nabídl  velmi dobré podmínky, poměrně slušnou organizaci ( Rady, nikoliv festivalu a dopravy!)  a kvalitní  tlumočnické služby.

Součástí zasedání byl i  11.ročník  mezinárodníhofestivalu „Taller International de Títeres“ v Matanzas, hlavním městě provincie a čtvrtém největším na Kubě..

Rada UNIMA se koná vždy v polovině čtyřletého volebního období mezi Kongresy.

Má právo činit návrhy změn ve Statutu a v Jednacím řádu a také schvaluje zprávu generálního sekretáře o uskutečněných aktivitách a projektech. Poprvé zde v praxi fungoval  funkce pokladníka UNIMA, kterou vykonává paní Lucille Bodson, ředitelka školy v Charleville – Mezieres.  Cílem mé účasti bylo informovat o činnosti Českého centra a  především aktivně působit na  členy UNIMA z různých zemí směrem k příštímu zastoupení  ČR v Exekutivě, kde není poprvé v historii český představitel.

Přípravu návštěvy provázel značně neprofesionální přístup ze strany kubánské Gaviota Tour, (státní CK doporučená organizátory) zajišťující pobyt a dopravu v místě. Aeroflot  létá z Moskvy na Kubu s novými Airbusy, cesty,  praktikované dříve Rusy jako vodkové  tam  a rumové zpět, jsou nyní  přísně nealkoholické. Klid  narušila pouze  nepříjemná turbulence nad Floridou.  Po přistání a marném čekání na kufr  jsem pokračoval malým taxíkem, který každých 5 minut  brzdil před přebíhajícími na dálnici, noční Kubou do Varadera.

Slavnostnímu zahájení Rady  UNIMA v Atriu Plaza Americana a prvnímu dni zasedání Rady   byla přítomna  předsedkyně Národní rady pro performing arts paní Gisela Gonzales, reprezentanti provincie Matanzas a předseda UNIMA Kuba pan René Fernandez s generálním sekretářem Rubén Darío Salazarem. Rada UNIMA se na Kubě sešla v počtu 70 členů (vzdálenost zjevně sehrála svoji roli), dalších 14 hlasů bylo realizováno formou proxy, celkem bylo oprávněných 84 hlasů. Zasedání probíhala  od 9.30 do 14:00 hodin,  v podvečerních hodinách pak byli účastníci odváženi autobusy do 50 km vzdáleného Matanzas, kde se odehrával festival.

Jednání  Rady, začalo minutou ticha za člena Exekutivy a bývalého generálního sekretáře Miguela Arrecheho a  bylo  na začátku  poměrně opatrné. Exekutiva řešila celý předchozí  den  nutnost přerušit projekt  filmového dokumentu o ohrožených tradičních loutkářských formách ve světě, (započatý generálním sekretářem Jacquesem Trudeau), který neměl potřebnou přípravnou fázi ani  rozpočet schválený EC.  Zpráva generálního sekretariátu již také informaci o projektu neobsahovala a byla po umírněné diskusi hlasováním schválena. Rovněž byla schválena závěrečná zpráva z Kongresu v Chengdu.  Následovaly zprávy o aktivitách jednotlivých komisí.Paní Karen Smith, předsedkyněPublikační a komunikační  komise, informovala o stavu příprav anglické a španělské mutace WEPA (Světové encyklopedie loutkového divadla). V současné chvíli jsou všechny články z francouzského originálu přeloženy do angličtiny a prošly korekturami, včetně aktualizací, na kterých se podílela národní střediska a další odborníci. Projekt tištěné verze nebude kvůli nákladům nadále zvažován, definitivně se bude jednat o elektronickou podobu. Jednáním  o prostoru pro umístění všech tří mutací na webu  je pověřena  členka  komise paní  Raphaéle Fleury  jejíž  skupina PAM -portál loutkových divadel- se  podílela i na nových webových stránkách UNIMA.  Španělská verze WEPA je  rovněž před dokončením,a práce intenzívně pokračuje ve spojení TOPiC Tolosa s universitou v baskické Vittorii.

Druhý den byl věnován zprávám z národních středisek a přípravě Kongresu v Tolose.  Měl jsem příležitost podrobně informovat přítomné v plénu o činnosti Českého střediska,  z materiálu paní Niny Malíkové.  Zpráva vzbudila zaslouženou pozornost  a byla přijata s potleskem. Paní  Idoya Otegui, prezidentka UNIMA Španělsko a členka vedení TOPiC – mezinárodního centra loutkového divadla v Tolose – prezentovala přípravy Kongresu UNIMA v roce 2016, který bude v San Sebastianu a Tolose (SS je  v  r. 2016 Evropským hlavním městem kultury) a je díky dobrému finančnímu zajištění téměř připraven. Kongres bude probíhat v mezinárodním loutkářském centru TOPiC v Tolose, který má vhodné  prostory  pro jednání, tlumočení a debaty.  Zároveň  jako předsedkyně volební komise představila termínovou přípravu nových voleb do Exekutivy, které na Kongresu budou.

Poslední den zasedání, byl určen  pro prezentaci nových stránek  www.unima.com,   které po dlouhých čtrnácti letech vystřídaly nadšeneckou činnost pana  Fabrice Guillota.  (webmasterem je Lothaire Claudel , člen týmu Raphaéle Fleury). Stránky jsou zajímavé, (Loutkář o nich informoval v č.2 ) a nabízejí pro členy UNIMA  řadu novinek: vlastní  prezentaci, registraci do Bed and Puppet network, která umožní jednoduché ubytování po celém světě, přihlášku do registru autorů, píšících pro loutkáře atd.  I  nečlenové UNIMA budou mít možnost svého profilu, nicméně některé informace budou dostupné pouze pro členy. Do konce května musí být představy o využití,  připomínky a náměty z národních středisek shromážděny a poskytnuty do Generálního sekretariátu. Novinkou se stala ohlasovaná  povinnost Radů  přijet na Kongres v roce 2016 s vlastní vytištěnou složkou kongresové agendy, která bude v dostatečném předstihu ke stažení na www.unima.com. Cílem je ušetřit,  a  také  poskytnout střediskům a jejich zástupcům čas k prostudování agendy a k lepší přípravě. Rada  UNIMA  byla zakončena vystoupením a loutkářskou show v atriu Plaza America. Velká část účastníků se přemístila ve stejný den z Varadera do  Matanzas, kde pokračoval festival.  O něm se zmiňuji jen v  krátkosti, společně s prezidentem UNIMA panem Dadim  Pudumjee  jsme odjížděli ihned  po zakončení  na letiště do Havany.

Festival „Taller International de Títeres“ (zdůrazňuji, že jsem neviděl většinu programu!)  soustředil divadla převážně ze střední a jižní Ameriky. Ve své tradiční formě (Mamulengo z Brazílie či postavy z legend Nikaraguy) jsou zábavná  a publikem vítaná, v  modernější podobě si však často nesou ve scénografické  a hudební složce komerční podbízivost. Výstava s dojemnou vernisáží ,s půvabným dívčím houslovým septetem , byla věnována Migueli Arrechemu  a jeho fotografické dokumentaci latinskoamerických  loutkářů.  Workshop a představení  Podzimní portrét uvedl slavný Erik BassMagalie Chouinard z Montrealu s „Bílou ženou“  měla úspěch a potvrdila dlouhodobý  trend vzestupu loutkářů z Québecu. Výborné bylo mexické Tinglado – sólové představení  „Troka el Poderoso“.  Příběh z období avantgardy   20. a 30. let minulého století  vypráví o  vzniku mexické varianty Guignola, a o dokládá  živé propojení loutkářů  s tehdejším uměleckým světem. Ve futuristických dekoracích učinkuje skvělý Pablo Cueto , přímý potomek  “ inkriminované“ loutkářské rodiny.  Soubor  Karromato, uváděný pod vlajkou ČR, se představil s Cirkusem, neviděl jsem je, ale loutky Szillarda Borarose se určitě líbily.

V Liberci dne 11. 5. 2014

Stanislav Doubrava v.r.