Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2011

Výbor pracoval ve složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák,  Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Nina Malíková (předsedkyně)  a Jan Novák.

21.3.2011 UNIMA celosvětově oslavila Světový den loutkového divadla. Poselství prof. Henryka Jurkowského k tomuto loutkářskému svátku bylo prostřednictvím našeho střediska rozesláno členům UNIMA a všem českým a moravským loutkovým divadlům.

Středisko UNIMA opět spolupracovalo na organizaci 6. přátelského setkání příznivců loutkového divadla v areálu Říše loutek zvaného  SLAVNOST UNIMA / UNIMA FESTUM.  To letošní (20.5.2011) bylo oslavou 20 let činnosti Národního divadla marionet / Centra českých loutkářů a 20 let od prvního uvedení rekordní marionetářské produkce Don Giovanni v režii Karla Brožka.

V červnu (6.-11.6.2011) reprezentovala Nina Malíková České středisko UNIMA v porotě festivalu v Lomži (Polsko). Cesta se uskutečnila bez nákladů pro naše středisko.

V Liberci se v rámci mezinárodního festivalu profesionálních divadel MATEŘINKA (14.-18.6.2011) uskutečnilo zasedání Komise mezinárodních festivalů UNIMA, jejímž předsedou je člen výboru Českého střediska UNIMA a viceprezident UNIMA Int. Stanislav Doubrava.  Středisko UNIMA zajistilo volný vstup zahraničních hostů Mateřinky na PQ 2011.

UNIMA se osobami Niny Malíkové a Jaroslava Blechy zúčastnila přípravy výstavy s názvem Loutky od roku nula (Marionnettes An Zero), kterou uspořádal Institut umění – Divadelní ústav v rámci  Světového festivalu loutkových divadel (16. 9. – 25. 9. 2011) na radnici  ve   francouzské „loutkářské metropoli“ Charleville-Mézières. Česká expozice zaměřená na tvorbu loutkových divadel po roce 1989 čítala celkem přes 150 loutek ze současné tvorby profesionálních loutkových divadel i nezávislých skupin. Pohled na současné české loutkářství dokreslovalo v předsálí 40 fotografií zpracovaných pro expozici Kateřinou Leškovou-Dolenskou. Celá výstava se od počátku setkala s velmi dobrým ohlasem i návštěvností.

Středisko v září  2011 vyslalo Stanislava Doubravu k účasti na jednání exekutivy UNIMA v Charleville-Mezieres (16.-19.9.2011). Vzhledem k tomu, že podle Statutu UNIMA končí funkční období Stanislava Doubravy v mezinárodních vrcholných orgánech organizace, nominovalo středisko jako svého nového kandidáta do exekutivy Mg. Jaroslava Blechu ze Zemského moravského muzea v Brně. Volba nové exekutivy proběhne na kongresu UNIMA v Číně v roce 2012.

UNIMA byla spolupořadatelem 21. ročníku loutkářské přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem  (4.-6.11.2011). V jejím rámci proběhla dne 6.11.2011 tradiční Valná hromada UNIMA, která zvolila nový výbor českého střediska (Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák,  Alena Exnarová, Tomáš Froyda,  Simona Chalupová, Nina Malíková, Jan Novák, Lenka Šaldová).

Součástí oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem byl odborný mezinárodní seminář na téma „Současná situace a nové perspektivy a trendy divadelních vysokých škol“, na jehož organizaci se UNIMA spolupodílela s Katedrou alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Seminář se uskutečnil v pátek 4. listopadu v 10.00 v Hallerově sále na DAMU a byl určen odborné veřejnosti.

Na podzim 2011 středisko mezi loutkářskými odborníky opět zorganizovalo anketu UNIMA o nejlepší loutkářskou inscenaci roku (Cena Erik), která byla vyhlášena v rámci Přeletu v neděli 6.11.2011 v 16,30 hod. ve foyeru Divadla Minor. Vítězem ankety se stal Amatérský loutkářský spolek Športniki a Loutkové Divadlo Maribor s inscenací Back to Bullerbyn.

Na podzim započala příprava vyslání Jaroslava Blechy na Kongreas UNIMA v čínském Chengdu (27.5.-3.6.2012).