Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2012

21.3.2012 oslavila UNIMA Světový den loutkového divadla, poselstvím všem loutkářům k tomuto mezinárodnímu divadelnímu svátku zaslall velký katalánský umělec Joan Baixas.

20.5.2012 středisko UNIMA opět spolupracovalo na organizaci 7. přátelského setkání příznivců loutkového divadla v areálu Říše loutek zvaného  SLAVNOST UNIMA / UNIMA FESTUM, kterým se připomíná výročí založení UNIMA v roce 1929 tamtéž. Jednalo se o komponovaný program, který byl seřazen do 3 programových bloků, z nichž ten třetí – závěrečný byl oslavou 20 let existence Národního divadla marionet.

Od 29. května do 2. června 2012 se v Chengdu (v jihozápadní Číně, hlavní město provincie S‘-čchuan), v kongresovém sále hotelu Jinjiang sešli zástupci členských zemí UNIMA na XXI. kongres UNIMA.

České středisko bylo reprezentováno dosavadním vicepresidentem UNIMA Stanislavem Doubravou (bohužel již byl ve funkci 2 volební období a dále nemohl kandidovat) a dalším členem výboru českého střediska UNIMA Tomášem Froydou, jenž na poslední chvíli nahradil původního delegáta – nemocného Jaroslava Blechu, který kandidoval ve volbách  do nové exekutivy. Bohužel, nepřítomnost kandidáta na kongresu se ukázala být velkou nevýhodou, kterou se přes všechnu snahu našim dvěma delegátům nepodařilo nahradit.

J. Blecha nebyl zvolen a tak po dlouhých letech nemá České středisko UNIMA svého zástupce ve výkonném výboru. Přesto České středisko UNIMA dosáhlo úspěchu, když byl T. Froyda navržen a zvolen sekretářem kongresu a navržen a zvolen suplementárním radou s právem volit členy exekutivy. Účast delegáta byla důležitá pro reprezentaci ČR v mezinárodní divadelní organizaci, která byla založena v Praze v roce 1929. Pomohla k udržení pozic v mezinárodním hnutí.

9.-11.6.2012 reprezentovala Nina Malíková české středisko UNIMA na semináři Marionnette et censure v rámci Scene des chercheurs pořádaném oborovou organizací THEMAA (pro České středisko UNIMA bez nákladů). V rámci jednání byla uzavřena dohoda o spolupráci v rámci výzkumného úkolu Marionette et censure: interdictions, prscriptions, formatages (Cencure/Propagandes/Reésistances )

UNIMA byla spolupořadatelem 22. ročníku loutkářské přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem (2.-4.11.2012). Součástí odborného programu přehlídky byl mezinárodní seminář tentokrát na téma „Loutka a terapie„, na jehož organizaci se spolupodílela i Katedra alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Seminář se uskutečnil v pátek 2. listopadu v 10.00 ve Studiu Řetízek na DAMU a byl určen odborné veřejnosti.

V rámci festivalu proběhl také tvůrčí workshop výroby loutek pod vedením zkušených lektorů z turnovského souboru Čmukaři,

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti  o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělilo putovní cenu Erik.   Držitelem letošní ceny pojmenované po významné loutkářské osobnosti Eriku Kolárovi se stala inscenace Budulínek Naivního divadla Liberec.

Cena byla vítězi předána závěrečný den Přeletu nad loutkářským hnízdem.

Výbor pracoval ve složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Tomáš Froyda, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák, Lenka Šaldová (zvoleni Valnou hromadou UNIMA v listopadu 2011).

České středisko zprovoznilo nové webové stránky http://unima.idu.cz/cs/