Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

UNIMA jednala v Dordrechtu

Delegace Českého střediska UNIMA ve složení Stanislav Doubrava, PhDr Jaroslav Blecha a Nina Malíková odjela ve dnech 20.-25.6.2010 do nizozemského Dordrechtu, aby se tam zúčastnila pravielného setkání Rady UNIMA a mimořádného Kongresu UNIMA.
Dalším účelem cesty byla účast na jubilejním mezinárodním loutkářském festivalu tamtéž pořádaném k 55.výročí existence nizozemské UNIMY a podání informace o současném českém loutkářství.
Setkání se uskutečnilo na pozvání nizozemského centra UNIMA, které bylo pořadatelem jak zasedání, tak festivalu.

Rada UNIMA se podle statutu konává mezi dvěma kongresy UNIMA ( poslední kongres UNIMA se konal v r. 2008 v Perthu, další kongres bude v r. 2012 v Chengdu v Číně), tentokráte však šlo i o mimořádný Kongres UNIMA, který měl za úkol projednat některé důležité doplňky ve statutu UNIMA a také zvolit další taktiku v pokračování ve vydávání anglické a španělské verze WEPA ( Světové loutkářské encyklopedie). Dále bylo potřeba znovu sestavit a zvolit vedení a členy některých nových i rozpadlých komisí (nově Komise pro encyklopedii, nově zformovat Publikační a komunikační komisi, jejíž předseda letos na jaře na funkci resignoval).
Nina Malíková se znovu stala členkou Publikační a komunikační komise ( nově zvolenou předsedkyní této komise je Karen Smith z USA), dr. Jaroslav Blecha spolupracuje s Komisí pro vědecký výzkum ( předsedkyní je Ida Hledíková ze Slovenska), Stanislav Doubrava je členem exekutivy (viceprezidentem UNIMA) a zároveň předsedou Komise pro festivaly.

Program Rady a Kongresu UNIMA:

  • 20.6. přílet do Amsterodamu a přejezd do Dordrechtu, ubytování, schůzka Komise pro vědecký výzkum, a večer zahajovací setkání
  • 21.6. Zpráva exekutivy a generálního sekretáře o činnosti od kongresu v Perthu, zpráva jednotlivých komisí a další projekty komisí. Inscenace „Červená Karkulka“ (spol Wiersma a Smeets a izraelské představení „Teta Frida“(skupina Doda group)
  • 22.6. Světová loutkářská encyklopedie – diskuze o její další podobě ( tištěné, či digitální? – zvoleny nakonec oba návrhy) pro anglické vydání. Stav příprav Kongresu UNIMA v Chengdu v Číně. Představení „Obrázky z výstavy“ loutkového divadla z St. Petersburgu. Večer nizozemské noční představení site specific na lodi jedoucí po dordrechtských kanálech.
  • 23.6. Nové návrhy na modifikaci statutu ( zejména volba tzv. „pokladníka“). Představení souboru Frou Frou z Nizozemí „Sen noci svatojánské“
  • 24.6. Informace o činnosti jednotlivých národních center UNIMA, závěr Kongresu,odpoledne závěrečné setkání ve festivalovém stanu .
  • 25.6. Rozloučení a poděkování organizátorům festivalu ( zejména paní Damiet van Dalsum) a odjezd delegátů.

Cíle setkání

Cílem setkání bylo kromě prezentace činnosti českého střediska (zpráva o činnosti je na webových stránkách střediska v české i anglické verzi) zapojení členů střediska do práce odborných komisí UNIMA.
Českému střediska ve své hodnotící zprávě vyslovil generální sekretář Jacques Trudeau velké uznání za uspořádání oslav k 80.výročí založení UNIMA (oslavy proběhly v Chrudimi a v Praze) a za poskytnutí historického dokumentačního materiálu pro výstavu a výzdobu generálního sekretariátu v Charleville-Mézieres.
České středisko znovu zpropaguje vydání Světové loutkářské encyklopedie ( zatím vyšla jen francouzská verze), která získala cenu francouzské kritiky jako nejkrásnější kniha roku 2009/2010. České středisko bude spolupracovat na další (opravené) verzi encyklopedie.
Mezinárodní loutkářský festival sice nesplnil očekávání organizátorů ve smyslu většího zájmu o prezentované nizozemské tituly, izraelské představení „Doda Frida /Teta Frida“! by však určtě mohlo obohatit některou činoherní přehlídku v České republice. Kontakt na soubor je možné předat. Vstupenky na festivalová představení na mezinárodním festivalu v Dordrechtu byly součástí kongresového poplatku, který stejně jako ubytování a letenky hradil Divadelní ústav.

Zprávu zpracovala Mgr. Nina Malíková