Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2006

Předsednictvo českého střediska UNIMA pracovalo od poslední Valné hromady v listopadu 2005 v následujícím složení: Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Jan Kostroun, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Zdeněk Pecháček. Výbor se sešel v průběhu roku ke čtyřem schůzím, k jednáním byla přizvána Petra Zámečníková v zastoupení Zdeňka Pecháčka.

Domácí činnost UNIMA se soustředila na aktivní podporu několika Klubů UNIMA a zejména hlavní akce českého střediska – na XVI.ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem.

V lednu (25. 1. 2006) se v Říši loutek konal Klub UNIMA věnovaný tvorbě a projektům výtvarníků a loutkářů Pavly a Vítězslava Kuschmitzových, při kterém byly představeny ukázky z jejich divadelních i mimodivadelních projektů i ukázky z jejich zajímavé videotéky. Součástí večera byla i instalace malé výstavky propojující propagaci UNIMA s inspirujícími ukázkami technologie loutek z dílny manželů Kuschmitzových.

22. května 2006 – v den, kdy byla před 77 lety založena UNIMA se z iniciativy Centra českých loutkářů-Národního divadla marionet a za spolupráce Říše loutek a střediska UNIMA uskutečnila poprvé Slavnost UNIMA/UNIMA Festum. V průběhu celodenního maratónu výstupů (včetně pouličních), setkání, dílen a představení mohli diváci zhlédnout širokou paletu možností a stylů současného českého loutkářství.

Další Klub UNIMA se konal na podzim – 4. října v Říši loutek pod názvem „Ten který nikdy neztratil tvář“. Byl věnován vzpomínce na divadelního kritika, pedagoga, scénáristu J.S. Novotného. Přitažlivě komponovaný vzpomínkový večer přinesl ukázku ze hry Posvícení v Hudlicích v úpravě J.A. Novotného a jedinečný a dnes již unikátní film Emila Radoka Johan doktor Faust natočený podle scénáře J.A.Novotného.

Na základě výzvy generálního sekretariátu UNIMA české středisko již potřetí iniciovalo oslavu Dne loutkového divadla (21.3). V Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi proběhl k této příležitosti Den otevřených dveří.

Středisko se spolupodílelo výběrem a přípravou hlasování v anketě o Cenu UNIMA Erik. Slavnostní předání ceny proběhlo v rámci Přeletu nad loutkářským hnízdem 4.11. večer, držitelem ceny se stala inscenace Tři mušketýři plzeňského Divadla Alfa.

V rámci Přeletu se také uskutečnila 5. 11. pravidelná každoroční Valná hromada českého střediska UNIMA.

Středisko poskytnutím některých podkladových materiálů pro Encyklopedii UNIMA spolupracovalo s Divadelním ústavem na vydání publikace Czech puppet theatre yesterday and today. Publikace vyšla v angličtině a její křest se uskutečnil rovněž v průběhu Přeletu nad loutkářským hnízdem 4. 11. večer v Divadle Minor.

Středisko udělilo celkem dvě záštity následujícím festivalům: 4.ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti a studentskému festivalu pouličního a loutkového divadla Na dlažbě, jež se koná každoročně v Náchodě.

Výbor UNIMA spolupracuje s organizátory Pražského quadriennale 2007 na plánované prezentaci UNIMA v rámci doprovodného programu výstavy, výrazně se prohloubila i spolupráce s ARTAMA v přehledu a nabídce tipů pro volný program Loutkářské Chrudimi i zahraničních hostí. . O aktualitách z generálního sekretariátu UNIMA a zajímavostech z českého centra informovalo středisko pravidelně na stránkách časopisu Loutkář.

Hlavní zahraniční aktivita střediska byla spojena se zasedáním Rady UNIMA ve španělské Tolose (27.11.-3.12.2006). V delegaci, kterou tvořili Stanislav Doubrava, který se zúčastnil i jednání exekutivy, které jednání Rady UNIMA předcházelo byli i další dva radové za České centrum: Nina Malíková a Jaroslav Blecha. Na programu Rady UNIMA bylo projednání zpráv o činnosti jednotlivých odborných komisí, definitivní rozhodnutí ohledně doufejme, že již závěrečných prací na Encyklopedii světového loutkářství a informace o stavu příprav Kongresu UNIMA v r. 2008. Česká delegace má za úkol prověřit a projednat konkrétní možnosti pro připravovaný projekt Okno do českého loutkářství, který se má uskutečnit na podzim roku 2008 právě v Tolose. Součástí propagace českého loutkářství na zasedání Rady UNIMA bude i prezentace již zmíněné publikace o minulosti i současnosti českého loutkářství.