Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2007

Výbor střediska pracoval ve složení:  Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Jan Kostroun, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Zdeněk Pecháček.

České středisko již počtvrté iniciovalo oslavu Dne loutkového divadla (21.3). V Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi proběhl k této příležitosti Den otevřených dveří.

České středisko spolupracovalo s Centrem českých loutkářů – Národním divadlem marionet, s Uměleckou scénou Říše loutek a s časopisem Loutkář na organizaci projektu Slavnost UNIMA / UNIMA Festum. Akce proběhla dne 20.5.2007 v areálu divadélka Říše loutek. Program trval nepřetržitě od 14,00 hod. do večera a byl zakončen společenským setkáním tzv. Klubem UNIMA „Loutkáři LOUTKÁŘI, LOUTKÁŘ loutkářům“ – pásmem faktů, dokumentů, smyšlenek a dobových reálií inspirovaných 95 roky existence časopisu LOUTKÁŘ.

České středisko tradičně spolupracovalo na přijetí zahraničních hostů UNIMA při festivalu profesionálních loutkových divadel MATEŘINKA v Liberci. K účasti na přehlídce a k předcházejícímu jednání byl tentokrát pozván celý exekutivní výbor UNIMA (19.-26.6.2007). Středisko v rámci programu Mateřinky zajistilo vstup exekutivy a dalších zahraničních hostů festivalu na výstavu Pražské Quadriennale 2007.

Středisko UNIMA spolupracovalo na přípravě projektu Okno do českého loutkového divadla, který se s velkým úspěchem uskutečnil v rámci mezinárodního loutkového festivalu ve španělské Tolose (listopad-prosisec2007).

Středisko se podílelo na přípravě festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem (listopad 2007), v jehož rámci spořádalo každoroční Valnou hromadu svých členů, které byla předložena zpráva o činnosti a výhled na další obdob. Na VH také proběhly volby do výboru organizace, nově zvolený výbor bude po 2 nastávající roky pracovat ve složení: Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Jan Kostroun, Nina Malíková, Jan Novák a Petra Zámečníková.

České středisko uspořádalo každoroční Anketu loutkářských odborníků o nejzajímavější loutkářskou inscenaci sezóny – Cenu Erik. Jejím držitelem pro rok 2007 se stala inscenace Krvavé koleno Divadla Alfa z Plzně. Středisko udělilo záštitu ostravskému festivalu Spectaculo interesse.

O aktualitách z generálního sekretariátu UNIMA a zajímavostech z českého centra informovalo středisko pravidelně na stránkách časopisu Loutkář.

Výbor střediska UNIMA se sešel ke čtyřem společným schůzím.