Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2008

Výbor střediska pracoval ve složení:  Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Petra Zámečníková. Během roku se sešel ke 4 společným schůzím.

Středisko UNIMA v sobotu 1. března 2008 uspořádalo v Říši loutek Klub UNIMA nazvaný Splněné přání, který byl věnován Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, jeho historii i současným problémům.V rámci klubu byl uveden filmový dokument „Dům,. kde bydlí loutky“ a krátké představení „ Kterak se Mydlářovský dům do Chrudimi dostal“. V předsálí divadla byla instalována výstava věnovaná tomuto muzeu.

V březnu (17. 3.) se rovněž konalo výjezdní zasedání předsednictva českého střediska UNIMA do Brna na výstavu Okno do českého loutkářství s odborným výkladem dr. Jaroslava Blechy.

České středisko opět iniciovalo oslavu Světového dne loutkového divadla (21.3), v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi proběhl k této příležitosti Den otevřených dveří. Text provolání k tomuto dni uveřejnil časopis Loutkář.

Středisko se zúčastnilo projektu Slavnost UNIMA / UNIMA Festum pořádaném Centrem českých loutkářů – Národním divadlem marionet a, Uměleckou scénou Říše loutek Toto již třetí „setkání českých loutkářů“proběhlo 20. 5. 2007 v prostorách divadélka Říše loutek. Program trval od pozdního odpoledne do noci, byl sestaven z 5 představení a zakončen byl společenským setkáním nazvaným Před osmdesátkou, které předznamenalo jubilejní 80. výročí UNIMA v roce 2009.

V květnu středisko vyslalo Stanislava Doubravu na Kongres UNIMA do australského Perthu. Účast početnější delegace nebyla z finančních důvodů možná, přesto se nám v Austrálii podařilo „zabodovat“. Stanislav Doubrava byl nejen opětovně zvolen do exekutivy UNIMA, ale znovu se stal vicepresidentem organizace. a předsedou komise pro festivaly. Podrobnou zprávu o festivalu, jeho průběhu i problémech přednesl St. Doubrava jak na schůzi předsednictva, o kongresu i festivalu referoval v časopise Loutkář (3/08).

V červnu České středisko UNIMA poskytlo záštitu festivalu Skupova Plzeň a podílelo se na zajištění zahraniční účasti na této přehlídce, kde byli tentokráte zastoupeni ve větší míře než kdykoli předtím ředitelé či organizátoři loutkářských festivalů ve světě.

Během podzimu se středisko podílelo na přípravě festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem (30.10.-2.11.2008), v jehož rámci spořádalo každoroční Valnou hromadu svých členů, na které byla předložena zpráva o činnosti a výhled na další období.

Spolupracovalo také na uspořádání mezinárodního semináře „Loutkové divadlo napříč generacemi – loutkové divadlo pro dospělé“, který se uskutečnil v závěrečný den přehlídky (2.11.2008) za účasti českých odborníků a za mezinárodní účasti prof. Jurkowského, G. Balogha, I. Škripkové, A. Lecucqa, Z. Dworakowské, M. Chodaczinského, Lucile Bodson, a dalších.

České středisko vyhlásilo každoroční Anketu loutkářských odborníků o nejzajímavější loutkářskou inscenaci sezóny odměněnou Cenou ERIK. Vítěz ankety – Divadlo bratří Formanů s inscenací Obludárium-   byl oznámen na slavnostním večeru 2. 11. ve foyeru Divadla Minor v Praze.

O aktualitách z generálního sekretariátu UNIMA a zajímavostech ze své činnosti informovalo středisko pravidelně na stránkách časopisu Loutkář.