Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2022

Výbor českého střediska UNIMA pracoval v roce 2022 ve složení: Simona Chalupová (předsedkyně), Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jan Dvořák, Jakub Hora, Nina Malíková, Klára Konopásková, Kateřina Dolenská, Jan Novák, Lenka Šaldová, Michaela Homolová. Tajemnice: Miroslava Potůčková, Veronika Nádeníčková

Posláním českého střediska UNIMA je podporovat rozvoj loutkářského umění zprostředkováváním kontaktů mezi loutkáři všech zemí a kontinentů, propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy a udržovat tradice loutkového divadla. Středisko své členy informuje o dění v UNIMA, vydaných publikacích, vývoji ve světovém loutkářství, o pořádaných mezinárodních kurzech a workshopech.  

Rok 2022 byl také rokem oslav. 110 výročí svého založení si připomenul časopis Loutkář (1912), 70. výročí někdejší Loutkářská katedra (dnes Katedra alternativního a loutkového divadla) Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a 50. výročí existence se slavilo v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. K tomuto trojímu výročí byla také vydána publikace na názvem 230 let s loutkami vydaná MLK, KALD a Loutkářem.

21. 3. 2022 Světový den loutkářství

V roce 2022 České středisko šířilo[NM3]  český překlad tradičního poselství ke Světovému dni loutkářství, jehož autorkou byla v roce 2022 Ranjana Pandey, indická loutkářka, autorka divadelních her, divadelní a televizní režisérka a pedagožka. 

21. 4. 2022 Loutkářské umění – nová stálá loutkářské expozice v MZM v  Brně

V brněnském Paláci šlechtičen byla slavnostně otevřena stálá výstava artefaktů z loutkářské sbírky Moravského zemského muzea jednoduše nazvaná Loutkářské umění. Jejím hlavním autorem je Jaroslav Blecha (člen výboru UNIMA) a jeho tým oddělení dějin divadla. Samotná expozice je rozdělena na dvě části. Ta v přízemí představuje unikátní český fenomén rodinných loutkových divadélek, jimž se Blecha systematicky věnuje a napsal o nich řadu publikací, v patře je pak expozice zaměřena na teatrálie dokumentující činnost významných marionetářských rodů, jako byli Kopečtí, Maiznerové, Flachsové, Pflegrové, Šimkové a další. S nimi je spojena i práce řezbářských mistrů, kteří jim zhotovovali loutky – například Mikoláše Sychrovského, Jindřicha Adámka, Jana Mádleho, Josefa Chochola a dalších. K otevření stálé výstavy vyšla také velmi obšírná výpravná publikace České loutkářské umění – Tradiční loutkové divadlo, jejímž autorem je také Jaroslav Blecha. Kniha podává shodně se stálou expozicí ucelený přehled o historii českého loutkářství a její velkou část zabírají fotografie loutek, dekorací i dokumentárních archivních snímků.

7. – 9. 6. 2022 Zasedání exekutivy UNIMA

V rámci Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň 2022 zasedala exekutiva UNIMA. Akci pořádalo Divadlo Alfa ve spolupráci s Českých střediskem UNIMA. Výkonný výbor UNIMA je vrcholný orgán Mezinárodní loutkářské unie, ve kterém zasedají významné osobnosti současného světového loutkového divadla. Do Plzně přijela prezidentka UNIMA Karen Smith, generální sekretář UNIMA Dimitri Jageneau s asistentem Terence Tanem, vedoucí komisí UNIMA Kateřina Dolenská, Clement Perepjatko, Kata Szabo, Livia Kroflin, Anette Dabs, Louise Lapointe, Tito Lorefice a řada dalších významných členů z Argentiny, Korey, Singapuru, Japonska, Slovinska, Kanady a dalších zemí. Exekutiva UNIMA jednala tři dny v Plzni a aktuální situaci na poli světového loutkového divadla a plánu realizace významných loutkářských projektů pro nadcházející dva roky. 

2. 7. 2022 50 let Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

Dne 2. 7. 2022 se pod záštitou českého střediska UNIMA konaly oslavy půlstoletí Muzea loutkářských kultur v Chrudimi ve formě pouličního festivalu na deseti místech v centru Chrudimi s více než 50 účinkujícími a množstvím významných hostů včetně ministra kultury ČR Martina Baxy, hejtmana Martina Netolického nebo prezidentky UNIMA Karen Smith a generálního sekretáře Dimitri Jageneaua. Oslavy byly spojené rovněž s vernisáží výstavy Všechno nejlepší, která veřejnosti formou otevřené instalace představuje jedny z nejzajímavějších českých i zahraničních loutek z kolekce MLK a křtem publikace Sbírka a historie Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, v níž autor Richard Matula podává poutavou formou příběh vzniku nejstaršího specializovaného loutkářského muzea v ČR oproštěný od historických mýtů a polopravd.

19. – 23. 10. 2022 Festival Czech Puppet Week Brusel

V Bruselu proběhl ve spolupráci UNIMA Czech a UNIMA Belgie festival Czech Puppet Week. V rámci festivalu jsme představili dvě výstavy českých loutek v Plzeňském domě Brusel a Divadle Peruchet. Většina festivalu se uskutečnila právě v jednom z nejstarších bruselských loutkových divadel Peruchet, které provozuje generální sekretář UNIMA Dimitri Jegeneau. Program festivalu nabídl představení Divadla V Boudě, dvě představení Divadla Alfa, inscenaci Naivního divadla Liberec a hostování Divadla Spejbla a Hurvínka. Všechna představení byla vyprodána a festival byl velice úspěšný. Na základě úspěchu prvního ročníku festivalu je v plánu přehlídku Czech Puppet Week v Bruselu zopakovat v dalších letech.

21. 10. 2022 Klub UNIMA

České centrum UNIMA ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, Říší loutek a Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi organizovalo setkání Klubu UNIMA, který se konal dne 21. 10. 2022 v Malém sále Městské knihovny v Praze a na jehož programu bylo pásmo věnované Vladimíru Šmejkalovi při příležitosti 120. výročí jeho narození.

30. 11. 2022 Udělení Ceny Erik 

České středisko UNIMA uděluje každoročně Cenu ERIK pro nejinspirativnější loutkářskou inscenaci uvedenou v předchozí sezóně. Od roku 2022 se Cena uděluje počátkem prosince v rámci slavnostního připomenutí zápisu českého loutkářství na Reprezentativní seznam nemateriálního dědictví lidstva UNESCO.  

Cenou ERIK za nejinspirativnější inscenaci sezóny byla v roce 2022 oceněna inscenace Bratři naděje Divadla Minor. 

Výstavy realizované v ČR  

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO 3X JINAK / Oddělení mezinárodní spolupráce (19. února – 18. března 2022, Masarykův kulturní dům, Mělník) 

Výstava podává stručný a reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám měli návštěvníci možnost seznámit se s různými kapitolami českého loutkového divadla. Kurátorky výstavy: Nina Malíková a Martina Černá.