Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

České středisko UNIMA 2016 – 2020

Hlavním směřováním českého střediska UNIMA v posledních letech byly přípravy a realizace oslav 90. výročí založení UNIMA. Dlouho připravované oslavy 90. výroční založení UNIMA v Praze (UNIMA byla založena v Praze v roce 1929)   byly koncipovány jako čtyřdenní setkání loutkářských odborníků s významnými loutkářskými osobnostmi, představiteli UNIMA a loutkářskou i divadelní veřejností a uskutečnily se ve dnech 6. – 8. června 2019.

Oslavy 90. výročí založení UNIMA proběhly v Praze ve dnech 6.- 9. 6. 2019 velmi úspěšně. Oslavy zahájila konference The Role of UNIMA for the Puppet Theatre Acknowledgement and Participation in the Development of Theatre Art in the 20th Century, jejímž pořadatelem byl Institut umění a Divadelní ústav, pod oficiální záštitou komise pro UNESCO Ministerstva kultury.

Další součástí oslav byla vernisáž výstavy UNI…Co? UNIMA! 100 zemí, 90 let, 1 vášeň Muzea loutkářských kultur Chrudim v galerii Českých center v Rytířské ulici, která v artefaktech souvisejících s historií UNIMA (spojila moderní interaktivní informace o světě loutkového divadla s pohledem do historie UNIMA a české role v ní.

Výstavu doprovázela prezentace dvoujazyčné (české a anglické) publikace UNI…Co? UNIMA!, vydané Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi která mapuje historii UNIMA od počátků až po osudový rok 1969, kdy se v československé gesci uskutečnil poslední kongres UNIMA konaný v Praze. Knížka obsahuje řadu unikátních materiálů a svědectví a je příspěvkem nejen k oslavám UNIMA, ale i k její historii.

V slavnostním večeru 7. 6. 2019 nazvaném UNIMA soirée v Říši loutek, se v živých ukázkách zahraničních interpretů) prezentovaly všechny figury z pamětního reliéfu u vchodu do Říše loutek, kde byla UNIMA v r. 1929 založena. S některými loutkovými hrdiny a jejich interprety UNIMA Soirée se mohli diváci setkat už předchozí či následující den v Liberci a Praze. Zahraniční návštěvníci oslav se také vypravili do Plzně, kde mohli v Alfě, kde mohli vidět zkoušku na připravovanou premiéru nové inscenace a navštívit Muzeum loutek.

Program oslav se konal během největší a nejstarší světové výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale a jeho součástí byl i diskusní blok na téma vystavování loutek s názvem Hanging out (Puppets on Show) v rámci PQ Talk.

Kromě této nejvýznamnější akce českého střediska UNIMA , jíž byly oslavy 90. výročí založení UNIMA v Praze a které sestávaly z konference, výstavy, vydání historické publikace a slavnostního večera, přednášky o českém loutkovém divadle v Divadelním ústavu a návštěvy divadelní Plzně, patří k pravidelným aktivitám střediska UNIMA spolupořadatelství oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem (v roce 2019 to byl už 34. ročník s hosty akce Prague Visitors – novináři a řediteli nejen loutkářských přehlídek a festivalů spolu s kritickým pohledem na současné české loutkářství).

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo v souvislosti s festivalem Přelet nad loutkářským hnízdem hlasování odborné veřejnosti o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělí putovní oborovou cenu ERIK.

Mezinárodní kontakty UNIMA se realizují i na dalších festivalech v České republice: na festivalu Mateřinka 2017 a 2019 se sešla Statutární komise UNIMA International a také Komise pro festivaly. UNIMA spolupracuje i s mezinárodním festivalem Skupova Plzeň, Spectaculo interesse a amatérskou loutkářskou přehlídkou s mezinárodní účastí Loutkářská Chrudim.

Na financování oslav se v grantových projektech podílelo Ministerstvo kultury Muzeum loutkářských kultur, Divadelní ústav a Spolek pro vydávání časopisu.

Členy českého střediska jsou tvoří přátelé loutkového divadla, amatérští i profesionální loutkáři, zástupci souborů, zástupci Divadelního ústavu, Svazu amatérských loutkářů, muzeí, katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.

Předsednictvo tvoří: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jan Dvořák, Jakub Hora, Simona Chalupová, Klára Konopásková, Kateřina Lešková-Dolenská, Nina Malíková, Jan Novák, Lenka Šaldová, předsedkyní českého střediska je Nina Malíková.

České středisko existuje jako samostatné středisko od r. 1993 (původně působilo společně jako české středisko československého střediska UNIMA, kdy svoji činnost a členskou základnu obnovilo v r. 1988).

České středisko UNIMA dokončilo v uplynulém období revizi kontaktů členské základy. Na webových stránkách – kromě zpráv o své činnost – informuje ve spolupráci s časopisem Loutkář o probíhajících loutkových výstavách, festivalech,  grantových možnostech, členství , významných výročích aj.

V dalších letech se chce středisko zaměřit především na nové mladé členy UNIMA a umožnit jim přímý kontakt s generačními partnery na mezinárodních loutkářských setkáních a všemi prostředky informovat a propagovat současné české loutkové divadlo, jeho vývojové tendence a aktivity. Prohloubit spolupráci a účast na mezinárodních loutkářských akcích.