Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva z cesty do Španělska (Tolosa) na zasedání Rady UNIMA

konané ve dnech 29. 11. – 3. 12. 2006

Zasedání Rady UNIMA ( koná se podle statutu pravidelně mezi Kongresy UNIMA ve dvouletých intervalech) se uskutečnilo tentokráte poprvé ve Španělsku, v městě Tolosa, které má  dlouholetou tradici pokud jde o pořádání mezinárodního loutkářského festivalu.  Pořadatelé  propojili zasedání Rady s možností zhlédnout především produkci španělských loutkových divadel  a dokonce i výstavu věnovanou historii i současnosti španělského loutkového divadla. Letošní ročník byl totiž tématicky zaměřený právě na Španělsko a samozřejmě město Tolosa, které letos oslavilo 750 let své existence. Tematizování festivalu není novinkou – předloni byl festival v Tolose věnován Číně, pro rok 2007 se počítá s „Oknem do České republiky“: Zjištění vystavovacích možností pro zamýšlenou a připravovanou výstavu českých loutek stejně jako ověření hracích prostor a cílových skupin diváků bylo dalším úkolem naší delegace, kterou tvořili: Stanislav Doubrava ( rada UNIMA a člen exekutivy), Nina Malíková (rada UNIMA a předsedkyně českého centra) a Jaroslav Blecha (rada UNIMA). Na zasedání Rady UNIMA jsme také s úspěchem prezentovali publikaci Czech puppet theatre yesterday and today vydanou v rámci projektu Invaze do Evropy, která měla na mezinárodním fóru skutečně živý ohlas.
Hostem festivalu bylo Naivní divadlo Liberec, které nejen na festivalu, ale i v okolních městech uvedlo inscenaci Bezhlavý rytíř v novém nastudování a ve španělštině.

Jednání Rady UNIMA se soustředilo především na definitivní vyřešení  otázky kolem Světové loutkářské encyklopedie. Bylo s definitivní platností potvrzeno rozhodnutí exekutivy vydat encyklopedii jako publikaci (s následnou možností její podoby v budoucnu i na webu) s bohatou ikonografií, ve francouzštině a francouzském nakladatelství. Odborným garantem vydání encyklopedie, která musí – podle rozhodnutí Kongresu i Rady – vyjít do Kongresu v australském Perthu v r. 2008 .
Rada znovu jednala i o výši členských příspěvků. Tentokráte bez výsledku, protože jakoukoli změnu může odsouhlasit pouze Kongres.
Delší jednací čas byl věnován problémům kolem  zatím neposkytnutých a deponovaných dotací pro znovuvybudování loutkářského muzea na Srí Lance. Rozporuplné reference o existenci a osudech tohoto muzea stály přítomné vzácný jednací čas, s konečným rozhodnutím deposit uvolnit ve prospěch původního žadatele.
Přes program naplněný bouřlivými diskuzemi došlo i na zprávy z jednotlivých center UNIMA s přehledy činnosti. Pozornost byla věnována zejména novým centruůmm – na Kubě a v Číně (včetně Hong-Kongu).
Pořadatelé Kongresu UNIMA v Austrálii informovali o stádiu příprav.

Stručný program pobytu
29.11.  v 10.30 odlet z Prahy přes Barcelonu do St. Sebastiana. Ubytování v St. Sebastianu a večer přejezd do Tolosy, kde byla společná slavnostní večeře členů Rady i dalších hostí festivalu. Večer odjezd autobusy z Tolosy do  St. Sebastianu
30. 11. od 9 do 13.30 zasedání Rady
17.00 představení Un tigre en el gallinero
18.30 představení Una luna entrée dos casas
20.30 představení La salida
21.30 společná večeře a odjezd z Kolosy do St. Sebastiana
1.12. 9-  13. 30 zasedání Rady

17. 00 představení La galina chura
18.30 představení Aquazul
20.30 představení Melodrama
21.30 společná večeře a odjezd z Tolosy do St. Sebastiana

2. 12. od 9 do 13.30 závěrečné zasedání Rady
17.00 představení Pocosueno
18.30 představení Naivního divadla Liberec Bezhlavý rytíř
20.00 představení El hombre ciguena
21.30 závěrečná večeře
24.00 odjezd autobusy z Tolosy do St. Sebastianu

Hodnocení:
Organizace zasedání byla na velmi dobré úrovni – jak co do zajištění všech informační materiálů, tlumočení až po provoz a bezvadně fungující a koordinovanou dopravu delegátů z několika destinací (St. Sebastian, Lazarte i samotná Tolosa). Dobrá byla i příprava společného stravování v obrovské hale, kde byla řada příležitostí k neformálním setkáním.
Zajímavá a dobře připravená byla výstava španělského loutkářství (včetně katalogu v angličtině a baskičtině). Problematičtější je  – z hlediska naší divadelní zkušenosti – úroveň festivalu, zejména představení pro děti, Na festivalu zaujaly v podstatě ( kromě našeho Bezhlavého rytíře) představení dvě: Melodrama divadelní společnosti známého Eugenia Navarry a  objevem festivalu byla andaluská divadelní společnost La Daněla s ekologicky pojatým představením La salida v podání loutkářů z Lybie žijících nyní v Andalusii.
Pro Okno do české republiky bude třeba s náležitým předstihem připravit všechny propagační materiály (zde by byla dobrá spolupráce s Divadelním ústavem pokud jde o videonahrávky, publikaci Czech puppet theatre yesterday and today,  plakáty atd.. a  kromě Moravského zemského muzea, které připravuje výstavu i spolupráce na propagačních materiálech s chrudimským Muzeem loutkářských kultur). S náležitým předstihem je třeba informovat i vytipované soubory pro program festivalu, aby si mohly včas podat granty pro podporu  jejich zahraniční reprezentace.
Pro Kongres UNIMA, který bude na jaře 2008 je třeba dobře zvážit a připravit naši reprezentaci ve vrcholových orgánech UNIMA (kandidatura Stanislava Doubravy  do exekutivy), s tím souvisí i příprava pro zasedání exekutivy UNIMA, které se bude konat během Mateřinky 2007 v Liberci.
Zprávu podávají: Nina Malíková a Jaroslav Blecha;