Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva ze zasedání exekutivy UNIMA v Jekatěrinburgu

Ve dnech 8.-12. září 2009 jsem se zúčastnil výročního zasedání Exekutivy UNIMA v ruském Jekatěrinburgu.

Jekatěrinburg, který nebyl na kongresu v australském Perthu zvolen jako pořadatel příštího kongresu, nabídl možnost dalšího pracovního setkání Exekutivy, které bylo následně odsouhlaseno jako jistá kompenzace za nevydařenou kandidaturu. Výročního zasedání, kterého si pořadatelé patřičně považovali, se zúčastnilo 15 členů mezinárodní Exekutivy, chyběli pouze zástupci Brazílie, Francie a Mali. Celý program sledovaly dva televizní kanály, členy Exekutivy přijal starosta Jekatěrinburgu Arkadij Černickyj a náročný doprovodný program měl za cíl ukázat široké spektrum ruské kulturní tváře i nový, otevřenější přístup k přijíždějícím hostům, zejména zahraničním. Zasedání výrazně překračovalo původní časový plán a často se protáhlo až do pozdních hodin.

Po dlouhé rozpravě a diskusi přijalo několik důležitých změn pro budoucí období.
Ve statutu UNIMA a v procesních pravidlech odsouhlasilo návrhy na zjednodušení celkového znění, které vyjasňují dosud sporné body.
Generální sekretář přednesl zprávu o stavu organizace od kongresu v australském Perthu a ohlásil den inaugurace světové loutkářské encyklopedie, která konečně spatří světlo světa, na slavnostním křtu ve francouzském Charleville-Mezieres dne 25.září 2009.
Zároveň jednotlivé tématické komise UNIMA prezentovaly svoje navrhované projekty, které by od příštího fiskálního roku mohly obdržet finanční příspěvky UNIMA.

Během pobytu v Jekatěrinburgu jsem měl příležitost k řadě setkání nejen s kolegy z Exekutivy, ale především s řadou důležitých lidí v oboru loutkového divadla z Ruska. Bylo příjemné si ověřit, že nejen české loutkové divadlo,ale i Naivní divadlo Liberec a festival Mateřinka jsou v povědomí ruských loutkářů zapsány velmi dobře. Přispělo k tomu i vystoupení Naivního divadla Liberec na loňském mezinárodním festivalu v Moskvě. Pro nejbližší budoucnost hodlají pořadatelé mezinárodního festivalu v Jekatěrinburgu, pozvat do příštího ročníku plzeňskou Alfu se slavným představením Tří mušketýrů režiséra Tomáše Dvořáka.

Organizace celé akce byla na velmi dobré úrovni, díky ní bylo možné vyřídit veškerou agendu Exekutivy, kterou měla v Jekatěrinburgu projednat.

Další setkání je naplánováno na červen 2010 do holandského Dordrechtu, kde kromě Exekutivy bude mimořádný Kongres a Rada UNIMA, které musí schválit navržené změny z Jekatěrinburgu, proto, aby mohly od roku 2012, kdy se koná řádný Kongres UNIMA v čínském Chengdu ,vstoupit v platnost.

Stanislav Doubrava
ředitel Naivního divadla Liberec
viceprezident UNIMA International