Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva Stanislava Doubravy z Kongresu UNIMA 2008

Ve dnech 30.3.-11.4.2008 jsem se jako jediný delegát Českého střediska UNIMA zúčastnil jubilejního 20. Kongresu mezinárodní loutkářské organizace UNIMA, který doprovodil velký mezinárodní festival.

Kongres se koná jednou za čtyři roky, letos jej pořádala UNIMA Australia, Spare Puppet Theatre a město Perth, ležící na západním pobřeží Austrálie. Bylo to poprvé, kdy se Kongres odehrával na jižní polokouli a teprve potřetí v historii mimo Evropu. Odlétal jsem v neděli 30.3.2008 odpoledne přes Frankfurt do Hongkongu a dále do Perthu, kam jsem dorazil v noci 31.3.2008.V Perthu prší dle statistik pouhých 6 dní v roce. Tři dny jsem stihl! Kongres je nejdůležitějším setkáním Výkonného výboru, Rady (každé národní středisko jich má určitý počet) a členů UNIMA z celého světa, který v intencích Statutu projednává uplynulé období, určuje aktivity UNIMA na další čtyři roky a volí nové orgány. Při hodnocení činnosti UNIMA byla z mnoha stran kladně akcentována aktivita Komise pro mezinárodní festivaly, které jsem čtyři roky předsedal a která předkládala kongresu zprávu s konkrétními výsledky. Rovněž zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA, kterou jsem měl možnost přednést celou, doplněnou navíc informací o připravovaných oslavách založení UNIMA v Praze v r. 2009 (80.výročí založení), byla přijata s mimořádnou pozorností a s potleskem na závěr.

20. zasedání Kongresu UNIMA se konalo v historické budově radnice v Perthu a zahájil jej prezident UNIMA Australia, skvělý loutkář Richard Bradshow. Následovaly tóny tradičního aboriginalského hudebního nástroje didgeridoo, pozdrav v původním jazyce Noongar a sympatické uvítání paní starostky Lisy Scaffidi. Kongresová jednání, otevřená všem členům UNIMA, byla simultánně tlumočena do angličtiny, francouzštiny a španělštiny, které jsou oficiálními jednacími jazyky, a vzhledem k velkému počtu zájemců, i do japonštiny. Jednání se účastnilo 105 akreditovaných delegátů z celého světa. Nebylo to málo, přesto však, i přes pořadateli proklamovanou dostupnost pro všechny členy UNIMA, byla cesta a pobyt v Austrálii nákladnou záležitostí. Proto se Kongresu, bohužel, nezúčastnili ani další Radové za ČR, PhDr. Jaroslav Blecha a Nina Malíková. Navíc bylo nutné platit vstupenky na jednotlivá představení, z této povinnosti nebyli vyjmuti ani členové Exekutivy.

Kongres trval 5 dní, po třetím dnu byla jeden den přestávka, věnovaná oslavám loutkového divadla zaměřeným na obyvatele Perthu, ale i kuloárovým debatám a přípravám na volbu „top reprezentantů“ Prezidenta, Generálního sekretáře a dvou Vice-prezidentů. Bylo zjevné, že starý prezident – Francouz Massimo Schuster – se již nebude ucházet o znovuzvolení. Také rozhodnutí generálního sekretáře – Španěla Miguela Arreche – skončit v této pozici kvůli pracovní vytíženosti při budování nového loutkářského centra v Tolose, bylo již delší dobu známé. Nejprve proběhla volba nových reprezentantů do nejvyššího výkonného orgánu – Exekutivy UNIMA International – která má 18 členů a která povede v dalším období tuto mezinárodní organizaci, následně byl zvolen nový generální sekretář a prezident a dva vice-presidenti Rovněž bylo rozhodnuto o konání dalšího kongresu, který bude v čínském městě Cheng – Du v r.2012. Volební výsledky potvrdily velmi dobrou pozici českého loutkářství ve světovém povědomí. Do Exekutivy UNIMA International byl zvolen třetím nejvyšším počtem hlasů S. Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec.                                                              V následné volbě prezidenta (navrženi byli, kromě pozdějšího vítěze, S. Doubrava a A. Dabs z Německa) zvítězil indický kandidát Dadi Padumjee, Generálním sekretářem byl zvolen Kanaďan Jacques Trudeau z Québecu. S. Doubrava obhájil post viceprezidenta UNIMA International i Prezidenta Komise pro mezinárodní festivaly. Je to významná pocta pro České středisko UNIMA i pro Naivní divadlo Liberec.

Kongres rovněž rozhodl o úpravě výše členských příspěvků. Ta byla stanovena na 3 EUR za člena s platností od r. 2009. Jedná se o kompromis, dosažený po 8 letech jednání a nebylo vhodné jej jakkoliv zpochybňovat.

Pořadatelé úspěšně usilovali o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, nápadem „Milion Puppets Project“. Ten na svém začátku oslovil příznivce loutkového divadla ve všech světadílech, aby do Perthu posílali vlastnoručně vyrobené loutky, které se stanou součástí „milionového souboru“. Shromážděné loutky byly vystaveny v rozsáhlých prostorách koncertní síni města Perth během „Karnevalového dne“. Uvnitř probíhala rovněž řada dílen, venku pak množství různých představení loutkářů z celého světa, průvody obřích figurín, hudebně loutkové produkce aj. Téměř deset tisíc lidí se v krásném podzimním dnu těšilo z pestrých podob loutkového divadla. Na závěr pořadatelé skutečně ohlásili světový rekord, který bude zapsán – k vidění bylo 18 585 loutek (mezi kterými byla i tradiční reklamní marionetka z Naivního divadla Liberec)! Výborné byly i další výstavy: dokonalé fotografie indonézkých wayangů, stínové loutky tureckého Karagoze, nadšení vyvolávaly mechanické loutky z Londýnského Kabaretního divadla, umístěné v krásném Western Australia Muzeum. Plno bylo i u výstavy „Wood is good!“ českého řezbáře Jiřího Zmítka, který před několika opustil hradecký DRAK a dnes pracuje ve Spare Puppet Theatre v Perthu.

Také Světový festival, který ke kongresu neodmyslitelně patří, byl organizačně svěřen divadlu Spare Puppet Theatre – Perth, které řídí režisér Philip Mitchel (studoval v 90.letech několik měsíců i na pražské DAMU). Dramaturgický výběr představení byl zcela v jeho kompetenci (UNIMA tradičně nemá a ani nechce mít, na podobu programu vliv). Nechyběly soubory z Evropy, z Kanady, z Japonska a z Jižní Afriky, největší zastoupení měly přirozeně domácí produkce, značně rozdílné kvality. Z České republiky vybírali pořadatelé z řady nabídek a rozhodli se pro Divadlo ANPU Praha s představením „Romeo a Julie“, které mělo v Rechabités Hall v Perthu, alespoň při mé návštěvě, velmi dobrý divácký ohlas. Nejen podle režisérky Bely Schenkové tak bylo i u dalších repríz. Festival nabízel i řadu dalších zajímavých představení, bohužel, až po mém odletu. Součástí Kongresu a festivalu byly tzv. „Professional Development Keynotes“, loutkářské dílny, přednášky, panelové diskuse i odborná kolokvia, ve kterých často figuroval jako jedna z nejrespektovanějších osobností – český loutkářský scénograf Petr Matásek.

Další den, který následoval po skončení kongresu a po prvním zasedání nové Exekutivy, jsem v nočních hodinách odlétal přes Hongkong a Londýn zpět do ČR.

Dovoluji si ještě jednou upřímně poděkovat Divadelnímu ústavu a Českému středisku UNIMA za možnost, zúčastnit se Kongresu UNIMA, i za možnost obhájit pozice, které jsou bezesporu pro postavení ČR v této nejstarší divadelní organizaci, navíc založené v Čechách, významné a důležité.