Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva o činnosti Českého středisko UNIMA v roce 2017

Výbor Českého střediska pracoval ve složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Lenka Šaldová.

21. března České středisko UNIMA již tradičně oslavilo Světový den loutkového divadla. Autorkou poselství, které středisko distribuovalo do divadel a o kterém informovalo tisk, byla Nancy Lohman Staub, jedna z editorek Encylopédie Mondiale des Arts de la Marionnette. (Světové encyklopedie loutkářského umění) a bývalá členka exekutivy UNIMA (vice-prezidentka), která působila i v publikační komisi, výzkumné komisi, komisi kulturního dědictví a nyní zastává místo v komisi sociální spravedlnosti. Letos poprvé se 3 mezinárodní nevládní divadelní organizace – ASSITEJ (Asociace divadel pro děti a mládež), UNIMA  (Mezinárodní unie loutkářů) a ITI  (Mezinárodní divadelní ústav)

dohodly  na společné oslavě svých „dnů“. Vyhlásily „Světový týden divadla“ (20.-27.3.), aby společnou propagací  a vzájemnou podporou svých divadelních svátků zdůraznily důležitost, sílu a kouzelnou moc divadla pomáhat a kladně ovlivňovat svět dětí, mládeže i dospělých.

České středisko UNIMA a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář  (ve spolupráci s Divadlem Minor, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy) uspořádaly v Divadle Minor 27. ročník oborové přehlídky PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM ( 3.- 5.11. 2017 ). V jeho rámci se divákům představilo 15 inscenací.

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti  o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělí putovní oborovou cenu Erik. Vítězem se stalo Naivní divadlo s inscenací Filipa Homoly Jsou místa oblíbená tmou … Vyhlášení proběhlo v neděli 5.11.2017 v 18,45 ve foyeru Uši.

Na neděli 5.11.2017 předsednictvo svolala Valnou hromadu UNIMA, která měla na programu informaci o činnosti, výhled činnosti na další období a hlavně volby nového předsednictva. Zvoleni byli: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jan Dvořák, Jakub Hora, Simona Chalupová, Klára Konopásková, Kateřina Lešková-Dolenská, Nina Malíková, Jan Novák, Lenka Šaldová. Ještě v prosinci na první schůzi výboru byla předsedkyní střediska zvolena Nina Malíková.

České středisko UNIMA vyhovělo žádosti pořadatelů 12. Celostátní přehlídky individuálních výstupů s loutkou a souhlasilo se spolupořadatelstvím této akce.

Výbor Českého střediska UNIMA navrhl na cenu Thálie za celoživotní přínos oboru Václava Poula.

České středisko UNIMA dokončilo revizi kontaktů členské základy, na webových stránkách http://unima.idu.cz/cs/  kromě zpráv o své činnost informovalo české středisko o probíhajících loutkových výstavách, festivalech,  grantových možnostech, členství aj.