Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Českého středisko UNIMA v roce 2015 aneb od Přeletu k Přeletu

21. březen se z iniciativy UNIMA celosvětově slaví jako Světový den loutkového divadla. České středisko informovalo o této události tisk, česká loutková divadla a zveřejnilo a distribuovalo poselství Behrouze Gharibpoura, proslulého íránského divadelního režiséra a průkopníka tradičního perského loutkového divadla.

28. 5. 2015 si loutkáři 10. ročníkem Slavností UNIMA/UNIMA Festum připomněli výročí založení UNIMA. Slavnost byla za spolupráce UNIMA organizována v Říši loutek Centrem českých loutkářů a byla věnována významnému umělci, loutkáři, režisérovi a herci Karlu Brožkovi. Součástí slavnosti bylo otevření výstavy o jeho osobnosti, křest knihy Karel Brožek a byly uvedeny Brožkovy inscenace Kouzelná píšťala (ve výpravě Marka Zákosteleckého) a už legendární Don Giovanni.

Během celého roku 2015 probíhaly práce na internetové anglické  podobě Světové loutkářské encyklopedie UNIMA, pro kterou středisko zajišťovalo nejen zásadní doplnění původních hesel (text se však na žádost hlavní redakce nesměl lišit od původní knižní francouzské verze!), ale i licenční smlouvy k průvodním obrázkům a fotografiím, které vyžaduje ostře sledovaný autorský zákon.

Nina Malíková se zúčastnila v červenci 2015 zasedání Komise pro dědictví UNIMA v kanadském Saguenay Na tomto zasedání navrhla zpracování tématu týkajícího se významu UNIMA pro formování světového loutkářství ve 20. století.  Návrh byl kladně přijat komisí i následně exekutivou UNIMA a nyní se pracuje na projektu, na kterém bude participovat Komise pro dědictví UNIMA spolu s Českým střediskem a jehož výsledek (publikace, sympozium) by měl být představen veřejnosti v roce 90. výročí založení UNIMA, tj. v roce 2019 v Praze.

Dalším námětem, který vzešel ze schůzky komise, bylo oslovení jednotlivých center s tím, aby navrhla významné zasloužilé žijící osobnosti své země pro čestné ocenění UNIMA právě v souvislosti s rozvíjením loutkářské tradice. 

České středisko UNIMA a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář  (ve spolupráci  Divadlem Minor, za finanční podpory ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy) uspořádaly v Divadle Minor 25. ročník oborové přehlídky PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM ( 6.- 8. 11.2015 ). V jeho rámci se divákům představilo 17 inscenací a podrobnější zprávu o něm naleznete v tomto čísle na str. xxx, na webových stránkách časopisu Loutkář www.loutkar.eu i na stránkách Přeletu www.prelet.cz .

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti  o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělilo putovní cenu Erik.  Letos hlasovalo 22 loutkářských odborníků, hlasy dostalo 23 inscenací, nejvíce jich získala inscenace Divadla MinorMami, už tam budem v režii Jiřího Jelínka. Vítěz ankety byl vyhlášen na závěr  Přeletu nad loutkářským hnízdem v příjemné atmosféře skromné „after party“ ve foyeru Divadla Minor. Na druhém místě se umístila inscenace Perníková chaloupka v podání Mirky Bělohlávkové (Studio DAMÚZA) a na třetím místě skupina Geld und money theatre Plzeň se svou výtvarně hudební miniaturou Kachničky ošidori.

O problémech s udílením této ceny (i mnozí zasvěcení si stále myslí, že jde o cenu Přeletu!) jsem už několikrát psala. Stále jsou nejasnosti nejen kolem pořadí hodnocených inscenací (řada hlasujících nespojuje své tipy s pořadím), ale přes veškeré úsilí i kolem proměnlivého počtu hlasujících odborníků. Myslím, že statut ceny bude potřebovat do dalšího Přeletu docela určitě revizi. Erik sice stále zůstává jedinou oborovou cenou, ale formální nejasnosti kolem jeho udílení zatím trochu zastiňují jeho prestižní význam a komplikují větší mediální podporu. Ale jedna zpráva z letošního ročníku je přece jen velmi pozitivní: i když se jeho tradičního předání Erika nemohli zúčastnit jeho loňští držitelé (Divadlo DRAK za inscenaci Poslední trik Georgese Mélièse), tak celý akt proběhl pro organizátory bez tradiční nervozity, způsobené  napětím, zda se plastika Erika vůbec včas objeví na slavnostním ceremoniálu. Všechno ale bylo v pořádku, a tak nepoškozený pozlacený Erik putoval se vší slávou do hostitelského Divadla Minor.

Předmětem několika posledních schůzí předsednictva byly úvahy o větší propagaci činnosti Českého střediska, zájem o nové členy, a samozřejmě ofenzivní příprava na reprezentaci českého loutkářství na Kongresu UNIMA, který se bude konat v 28. 5.- 3. 6. 2016 ve španělském San Sebastianu a Tolose. Absence českých zástupců v současné exekutivě UNIMA (poprvé od roku 1929!) považujeme za varující a jedním z úkolů na kongresu je pro zvolené rady Českého střediska co nejvýraznější podpora pro našeho nominovaného kandidáta, kterým je Stanislav Doubrava. 

České středisko UNIMA na webových stránkách http://unima.idu.cz/cs/ kromě zpráv o své činnost informovalo o probíhajících loutkových výstavách (Chrudim, Brno, Liberec, Zámech Chropyně), festivalech,  grantových možnostech, členství aj. Opět bylo zajištěno otiskování informací z Českého centra UNIMA i ze zahraničí na stránkách časopisu Loutkář.

Výbor Českého střediska tvoří: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Lenka Šaldová.